Sandby Kirke

Runesten giver et lille glimt af de mennesker, som i sin tid befolkede denne egn. Flere sten er knyttet til kirken i Sandby, der ligger 7 km sydøst fra Sigersted. I 1931 blev en runesten taget ud af kirkemuren, så teksten kunne læses i sin fulde længde: “Eskil satte denne sten [el. disse sten] efter sin broder Tue […] Og Krog [?] […]”. Forskere mener, at den sidste linje skal fortsættes med “ristede runerne”. Den kan i dag ses på kirkegården øst for våbenhuset. En anden sten fra kirkemuren blev allerede i 1828 taget ud og bragt til Nationalmuseet, hvor den står i Runehallen.

Selvom vi ikke kender til denne stens oprindelige placering, så var den helt sikkert lokal. På stenen står nemlig “Sølve rejste [stenen] … Spalkløse efter Sasser, [sin] far, og gjorde denne bro efter Torgisl, sin bror. Altid skal … dette mindesmærke, som Sølve/ han selv udførte” – Spalkløse er formentlig landsbyen Spragelse, som ligger ca. 10 km syd for Sandby. Om det er samme (S)asser, der også byggede bro over Tuelå 20 km nord for Spragelse, kan man kun gisne om.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Helligåndshuset fra 1400-tallet fungerede som sygehus og fattighus, og er et af de ældste bevarede huse fra middelalderen i Næstved. I dag holder Næstved Museum til i huset, og her kan man lære mere om hele Næstveds fortid.

► Læs mere om Næstved Museum her

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Det siges, at Skjalm Hvide blev begravet i den første Fjenneslev Kirke, men siden flyttet til Sorø Klosterkirke, der blev bygget som slægtskirke.

 Læs mere om Fjenneslev Kirke her

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å.

► Læs mere om Trelleborg her

Begynd besøget med at indtage Borgring fra oven fra den 8 m høje udsigtsplatform ved velkomstcentret. Borgen ligger ret fremme, til højre kan man ane Køge Bugt.

► Læs mere om Borgring her