Alsted Kirke

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren. Her har den dog ikke altid stået, for på stenen står der, at “Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke [el. Adelsværd]”, så noget tyder på, at den har været del af et større monument, som for længst er borte. Eskil, Østen og Flir levede her på egnen i slutningen af vikingetiden som kristne vikinger – stenen er nemlig også udsmykket med et kors. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Det siges, at Skjalm Hvide blev begravet i den første Fjenneslev Kirke, men siden flyttet til Sorø Klosterkirke, der blev bygget som slægtskirke.

 Læs mere om Fjenneslev Kirke her

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å.

► Læs mere om Trelleborg her

Helligåndshuset fra 1400-tallet fungerede som sygehus og fattighus, og er et af de ældste bevarede huse fra middelalderen i Næstved. I dag holder Næstved Museum til i huset, og her kan man lære mere om hele Næstveds fortid.

► Læs mere om Næstved Museum her

Runesten giver et lille glimt af de mennesker, som i sin tid befolkede denne egn. Flere sten er knyttet til kirken i Sandby, der ligger 7 km sydøst fra Sigersted.

► Læs mere om Sandby Kirke her

I Gørlev er en romansk kirke bygget omkring år 1100. I våbenhuset står to runesten. Den første blev fundet i 1921 som dørtærskel.

► Læs mere om Runestenene i Gørlev Kirke her