Vejerslev Skibssætning

Begravelser i symbolske skibe af sten hører til vikingetiden. På Lindholm Høje og Hjarnø kan man se de små udgaver, hvor helt almindelige vikinger fandt deres sidste hvilested. Og så er der de pompøse anlæg for tidens stormænd som i Jelling, Glavendrup, Bække og Lejre. Dem har der sikkert været mange flere af, men i tidens løb er de forsvundet – det gælder også Vejerslevskibssætningen 15 km nord for Silkeborg.

Skibssætningen

Fra skriftlige beretninger ved vi om dette anlæg, at det var 90 m langt, 14 m bredt og bestod af 26 sten – den næstlængste kendte skibssætning i Skandinavien efter Jelling. Den første del blevet sløjfet i 1743, den anden del ca. 100 år senere. Den stod knap 100 m fra Gudenåen, nordøst for Kongens Bro, som også i vikingetiden var et vigtigt overfartssted.

Netop fordi anlægget har været forsvundet så længe, mener arkæologer, at det indirekte kan være den bedst bevarede skibssætning. Det har foranlediget Moesgaard Museum til på ny at grave på stedet i 2013 og 2016 i et forsøg på at få mere viden. Den foreløbige konklusion er, at det var tydeligt, at der havde været et anlæg på stedet, og at tilhugning af sten havde fundet sted.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Runestenen står inde i kirken. "Thorkil Svindbakke rejste denne sten efter sin fader Toke, som (ejede skib med...?)

► Læs mere om Runestenen ved Sporup her

Uden for museet er der etableret en runestenspark med kopier af 15 runesten, der er fundet i lokalområdet.

► Læs mere om Gudenådalens Museum her

I våbenhuset er opstillet en runesten, som først kom for en dag i 1996, da gulvet i kirken skulle restaureres.

► Læs mere om Bjerring Kirke her

Den afdøde lå i et gravkammer konstrueret af solide træplanker, som var fældet i 970/71. En voksen, spinkelt bygget mand lå begravet her i en 3,20 m lang kiste.

► Læs mere om Mammen her

Stenen er rejst af Tholf efter hans broder Rade. På den anden side er tegnet et skib med en speciel stævn. Stenen står i haven bag præstegården.

► Læs mere om Hjermindestenen her