Tissø

Tissø, Tyrs sø, er Sjællands fjerdestørste sø, og den danner det naturlige midtpunkt i Danmarks første naturpark, Åmosen. Der er forbindelse mellem søen og Storebælt via Halleby Å. Tissøs vikingefortid blev først opdaget i 1977, da en lokale bonde hev Tissø-ringen op af mulden – en guldring på 1,8 kg rent guld, til dato Danmarks største enkeltguldfund fra vikingetiden. Den er dateret til midt i 900-tallet og kan nu ses på Nationalmuseet.

Fra midt i 1990’erne gik arkæologer i gang med større udgravninger på stedet, og langsom tegnede der sig et billede af en imponerende stormandsgård. Her holdt en lokal konge til fra omkring år 600 til begyndelse af 1000-tallet. Noget helt særligt ved Tissø er fundet af et kulthus, hvor folk har dyrket de gamle nordiske guder, sikkert først og fremmest krigsguden Tyr, som søen har navn efter. På bunden af søen er fundet mange sværd ofret til ham. 

Oplev stedet

De forskellige bygninger er markeret med sten, og deres anvendelse er formidlet på plancher. Fra fugletårnet kan man få et godt overblik over området. Helt nede ved søen kan man ubemærket observere det rige fugleliv fra den lukkede observationsplatform og forestille sig de mange offerfund til guden Tyr, som er fundet på bunden af søen.

Har man lyst til at bevæge sig ud i Danmarks første naturpark og opleve mere af det smukke landskab, så kan vandreruten I Vikingernes fodspor anbefales. Ruten er 3,5 km lang

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I Gørlev er en romansk kirke bygget omkring år 1100. I våbenhuset står to runesten. Den første blev fundet i 1921 som dørtærskel.

► Læs mere om Runestenene i Gørlev Kirke her

Oven på resterne af Valdemar Atterdags bymur fra Middelalderen, ligger Kalundborg Museum.

► Læs mere om Kalundborg Museum her

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å.

► Læs mere om Trelleborg her

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Det siges, at Skjalm Hvide blev begravet i den første Fjenneslev Kirke, men siden flyttet til Sorø Klosterkirke, der blev bygget som slægtskirke.

 Læs mere om Fjenneslev Kirke her