Stenen på Randbøl Hede

På Randbøl Hede, står Randbølstenen på sin oprindelige placering. Indskriften lyder: “Tue bryde rejste denne sten efter brydens hustru. Disse stave vil leve meget længe for Thorgunn”. Det er nok den kvinde, som man fandt rester af under stenen, da den blev opdaget i 1874. Randbølstenen er et af få eksempler på runesten, som er placeret på høje eller i forbindelse med grave, og det er derfor sandsynligt, at den blev rejst før kristendommens indførelse. I skriftlige kilder fra tidlig middelalder bliver titlen “bryde” mest anvendt om en godsforvalter, men også om kongens lensmænd.

Teksten på Randbølstenen er i samme stil som teksten på Ravnunge-Tues runesten ved Klebæk Høje, og på både Randbøl- og Bækkestenen afsluttes tekstbåndet, så det fremstår som et ormehoved. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Bækkemonumentet ligger 81 meter over havet og har derfor været et markant punkt i landskabet. Det består af en imponerende 45 m lang skibssætning, som en 10 m bred del af Hærvejen engang gik lige igennem.

► Læs mere om Bækkemonumentet her

Her ligger Hærvejsudstillingen i den tidligere rutebilstation, som giver en forståelse for Hærvejens forløb og indblik i livet langs den.

► Læs mere om Hærvejen ved Bække her

På kirkegården ved Læborg Kirke 6 km syd for Bække står i dag den fjerde runesten med forbindelse til Ravnunge-Tue.

► Læs mere om Læborgstenen her

Ca. 14 km syd for Jelling byggede Harald Blåtand en bro over Vejle Ådal i 980. Det indgyder respekt, at den som brokonstruktion ikke blev overgået før Lillebæltsbroen stod færdig i 1935.

► Læs mere om Ravning Enge-Broen her

De mange fund af huse fra jernalderen og vikingetiden har dannet baggrund for teorien om den vandrende landsby i oldtiden.

► Læs mere om Grindsted Museum her