Undervisning for grundskolen på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet som eksternt læringsrum understøtter med sit særlige miljø den daglige undervisning inden for en række fag og kompetenceområder. Foruden fortællingen om vikingernes verden og deres skibe afspejler miljøet omkring museet vores tilgang til historien og hvordan vi gennem den eksperimentalarkæologiske metode ønsker at udforske og blive klogere på vikingetiden. 

I undervisningen lægger vi vægt på elevernes og lærerens aktive deltagelse gennem dialogbaseret undervisning, værksteder, hands on baserede refleksionsøvelser samt fysisk aktivitet under vores sejladser.

Vores undervisningsforløb er differentierede og målrettet de enkelte klassetrin.
Udviklingen af eksisterende og nye aktiviteter sker i samarbejde med vores målgrupper i grundskolen, så forløbenes læringsmål understøtter arbejdet med kompetencemål i skolen.