Teambonding - styrker fællesskabet

Teambonding er social teambuilding med fokus på relationer mellem medarbejdere.

Alle kan være med og skal ikke være nervøse for uventede overraskelser. 

Ideen med Teambonding er, at gruppen får et større kendskab til de enkelte deltager, der udgør i gruppen og får derved større indsigt i gruppens samlede formåen. Her bliver deltagerne ofte positivt overraskede, når de oplever kollegaer - og ikke mindst dem selv - indgå i nye relationer.

Vores filosofi er: Al udvikling starter med et smil, smilet åbner ganske enkelt for positive relationer og dialoger. Man lærer bedst, hvis det er sjovt, svært, og at det lykkedes. 

Vores indgangsvinkel er: Vi er nysgerrige på, hvad I har af kompetencer, og vi forlanger ikke noget, deltagerne ikke kan indfri.

Hvad kan teambonding indeholde?

Teambonding med feedback på gruppe niveau og mulige forøgelse af gruppens kompetencer.

Emner, der bliver berørt i et Teambondingforløb: 
  • Kommunikation og samarbejde.
  • Håndtering af uenigheder inden konflikt.
  • Empatisk kommunikation.
  • Ledelse med hjerne og hjerte.
  • Mentalisering. 

I bliver delt i hold, eller forbliver et hold, der herefter skal udføre øvelser/dyster (varighed 10-30 min.). Ved nogle øvelser bliver holdene slået sammen til større hold og omvendt, så deltagerantal passer med øvelsen. 

Efter hver øvelse/dyst laves en kort evaluering på gruppeplan, hvor alle positive oplevelser fremhæves. Hvis I ønsker, kan der også øves personlig feedback på positive oplevelser. Forløbet kan indeholde sejlads i et vikingeskib.

Rammer for teambonding:

Dagsforløb:
Mellem 1 og 8 timer.
Antal deltagere: Fra 6 op til 300.
Minimums pris: 7500,00 kr. ved max. 15 pers i 2 timer (tillæg ved sejlads).

Kurser:

Vi laver også kursusforløb til alle niveauer i virksomheden. Disse forløb indeholder både teori og gruppeopgaver. 

Hvis I har brug for et oplæg eller et foredrag, kan vi også levere det.