Aftenture på fjorden 

På aftenturen får du indblik i kunsten at sejle med råsejl. Alle om bord tager aktivt del i sejladsen, både når der skal ros og sættes sejl. Undervejs fortælles der om museets arbejde og erfaringer med vikingeskibe. Hvordan turen forløber, og hvor den går hen, afhænger af vejret. Vi planlægger at gå i land undervejs. Deltagerne er velkomne til at medbringe madpakker eller aftenkaffe. 

Turen er planlagt til at slutte umiddelbart før solnedgang.

Datoer for aftensejladser i 2023:

30. Juni 2023 kl. 18:30
12. Juli 2023 kl. 18:00
26. Juli 2023 kl. 18:00
18. August 2023 kl. 17:00

Hvor: Afgår fra Museumshavnen
Pris: 555 kr. for voksne og 440 for børn under 18 år
Varighed: ca. 3½ time

» Køb din billet online her...

Bemærk:
• VIGTIGT: Af hensyn til sikkerheden skal alle deltagere kunne forstå dansk eller engelsk.
• Vi forbeholder os ret til at aflyse, såfremt vi ikke kan gennemføre sejladsen, grundet for få tilmeldte eller vejret lægger hindringer i vejen.
• Medbring varmt tøj.
• Børn under 4 år kan desværre ikke deltage i sejladserne.
• Billetten kan ikke refunderes med mindre sejladsen aflyses.
• Billetgebyr refunderes ikke.