Grundskolen 

Periode: 1. maj – 30. september

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske møde med historien højt.

Omdrejningspunktet er nærvær og samarbejde, når eleverne oplever Roskilde set fra fjorden.

Sejladsen giver et perspektiv på undervisningen til lands og understøtter elevernes forståelse af sammenhænget mellem fortid og nutid. Dette gælder forløb, hvor der eksempelvis er et håndværksfagligt perspektiv, navigationsfagligt omdrejningspunkt eller målet er en dybere forståelse for perioden, og hvordan museet bruger skibene og sejladsen til at opnå den viden.

Det er også muligt at bestille sejlads uden at kombinere det med et af vores øvrige undervisningsforløb.

Sejladsen understøtter arbejdet med fagene historie (kilder og historiebrug) idræt (alsidig idrætsudøvelse) og natur/teknologi (perspektivering).

Sejlads og undervisning

Som mellemtrinsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted...

» Vikingeskibene under lup...

» Vikingeskibe som historiske spor...

» Skibet er ladet med...

Som udskolingsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted... 

» Vikingeskibene under lup...

» Vikingeskibe som historiske spor...

» På rette kurs... 

Vi tilbyder sejlads fra mellemtrinet til og med udskolingen. 4. klasser kan dog først deltage i en sejlads i anden halvdel af deres skoleår.

Bemærk! Det kan være koldt på fjorden, så medbring varmt tøj og regntøj.

Varighed for sejlads: 1 time og 30 minutter

Pris:
8-mandsbåd: 790 kr. 
12-16-mandsbåde:1350 kr.  
20-mandsbåd: 1450 kr.

Bådstørrelser og klassetrin:
8-mandsbåde: 4-10 klassetrin
20-mandsbåde: 7-10 klassetrin

4-6 klassetrin kan kun bestille 8-mandsbåde
7-10 klassetrin kan bestille 8- 12- og 20-mandsbåde

Sejladsen skal bestilles mindst 3 uger før dagen for besøget. 

» Søsikkerhed...