COVID-19: Vi tilbyder ikke skolesejladser fra august-oktober i skoleåret 2020/21.

Grundskolen 

Periode: 1. maj – 30. september

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske møde med historien højt. 
Omdrejningspunktet er nærvær og samarbejde, når eleverne oplever Roskilde fra fjordens side. 

Sejladsen giver et perspektiv på undervisningen til lands og understøtter elevernes forståelse af sammenhænget mellem fortid og nutid. 
Dette gælder forløb, hvor der eksempelvis er et håndværksfagligt perspektiv, navigationsfagligt omdrejningspunkt eller målet er en dybere forståelse for perioden, og hvordan museet bruger skibene og sejladsen til at opnå den viden. 

Det er også muligt at bestille sejlads uden at kombinere det med et af vores øvrige undervisningsforløb. 

Vi tilbyder sejlads fra mellemtrinet til og med udskolingen. 4.klasserne kan dog først deltage i en sejlads i anden halvdel af deres skoleår. 

Sejladsen understøtter arbejdet med fagene historie (kilder og historiebrug) idræt (alsidig idrætsudøvelse) og natur/teknologi (perspektivering).

Sejlads og undervisning

Som mellemtrinsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted...

» De fem vikingeskibe...

» Vikingerne og deres skibe...

» Skibet er ladet med...

Som udskolingsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted... 

» De fem vikingeskibe...

» Vikingerne og deres skibe...

» På rette kurs... 

Varighed for sejlads: 1 time og 45 minutter

Pris:

8-mandsbåd: 550 kr. 

12- og 16mandsbåd: 950 kr. 

20-mandsbåd: 1350 kr.

Bådstørrelser og klassetrin:

8-mandsbåde: 4-10 klassetrin

12-mandsbåde: 6-10 klassetrin

16-mandsbåde: 9-10 klassetrin

20-mandsbåde: 7-10 klassetrin

4-6 klassetrin kan kun bestille 8-mandsbåde

7-10 klassetrin kan bestille 8-12- og 20-mandsbåde

Sejladsen skal bestilles mindst 5 uger før dagen for besøget. 

» Søsikkerhed...