Kraka Fyr 1998 og Skjoldungen 2010

I 1998 rekonstruerer museets bådebyggere Skuldelev 6, fiskerbåden fra Vestnorge. Skuldelev 6 var oprindelig bygget med en forholdsvis lav bordgang (6 bordgange) og havde 14 årehuller. Men er efter en årrække blevet ombygget til et fragtfartøj. Ved at  afmontere årekeiperne på øverste bordgang og give plads til en 7. bordgang, fik man større lastekapacitet, og et mere rummeligt og sødygtigt skib.

Rekonstruktionen Kraka Fyr er bygget som Skuldelev 6 oprindeligt så ud - som fiskerbåd. Byggeprojektet var desuden det første, hvor bådebyggerne arbejdede med bordplanker af fyrretræ og ikke egetræ.

Ændringer fra første rekonstruktion

12 år senere, i 2010, lagde bådebyggerne kølen til endnu en rekonstruktion. Der findes ingen bevarede stævne fra Skuldelev 6, og denne gang blev stævnenes design ændret. Ved byggeriet af Kraka Fyr tog bådebyggerne udgangspunkt i trappestævnen fra det lille, danske handelsskib Skuldelev 3. Men arkæologiske fund af stævne i Vestnorge og fiskerbådens slægtsskab med Skuldelev 1 har siden vist, at stævnene på Skuldelev 6 kan have set anderledes ud. Stævnene på Kraka Fyr og de nye stævne på Skjoldungen er udformet med respekt for de bevarede dele og uden at ændre bådens form. Det viser, at der er flere løsninger, når ikke-fundne dele af et originalskib skal rekonstrueres.

Oplev Kraka Fyr og Skoldungen

Kraka Fyr og Skjoldungen ligger ofte side om side i Museumshavnen. Kraka Fyr med den høje trappestævn og Skjoldungen med det kortere, afstumpede stævndesign. Kraka Fyr er desuden mørkere i træet, efter mange års tjæring.

» Du kan også opleve det originale skib i Vikingeskibshallen...