Tidligere udstillinger på Vikingeskibsmuseet

Med skibet som omdrejningspunkt har Vikingeskibsmuseets særudstillinger gennem tiden fortalt historier om plyndrings- og erobringstogter i Irland og Frankerriget, 800-tallets maritime netværk på tværs af oceaner og kontinenter, rekonstruktion af skibsvrag og forsøgsrejser i vikingernes kølvand samt marinarkæologiens opdagelse af sunkne, historiske verdener.

Slaget i Femern Bælt, 1644

Fra 1643-45 udspiller der sig fejde mellem Sverige og Danmark – og på en kold oktoberdag i 1644 står det endelige, blodige opgør mellem de to arvefjender. I Femern Bælt udkæmpes et dramatisk søslag, der sender tre skibe til havets bund. Flere hundrede år senere undersøges vragene af marinarkæologer forud for anlæggelsen af en tunnel mellem Lolland og Femern. 

Havet sletter ingen spor….

Udstillingen 'I Røg og Brand' viser resultatet af flere års undersøgelser, udført af danske og tyske forskere fra Vikingeskibsmuseet og Archäologisches Landesamt Schleswig‐Holstein på vegne af Femern A/S.

Med fundet af de tre skibsvrag SWARTE ARENT, LINDORMEN og DELMENHORST kan vi virkeliggøre de gruopvækkende hændelser, der bliver begyndelsen til enden på Danmarks magt i Østersøen.

» Læs mere om 'I Røg og Brand' udstillingen...

Gennem 25 år har Werner Karrasch, som fotograf på Vikingeskibsmuseet, dokumenteret skibsbyggerier i mindste detalje, farefulde sejladser i høj sø, tjærebrænding i ekstreme temperaturer og fund fra undersøiske udgravninger.

Fotografisk er Werner Karrasch ikke en fri fugl. Opgaverne er styret af faglige interesser og behov, og billederne er en fotodokumentarisk oplevelse, præget af hans indgående kendskab til sine motiver.
Werner Karrasch har udviklet et særligt billedsprog, der tegner museets profil og er et visuelt bidrag til vores kulturarv. Han fanger øjeblikket i et univers fuldt af indtryk, stemninger og aktivitet - og foreviger lys, lyde, dufte og leben i et stillbillede. Fotografierne afslører ikke altid komplette historier. De tilbyder beskueren en række stikord, der lader drømmende flyde og indbyder til at danne egne fortællinger.
Det dokumentariske bliver undertiden magisk og får en poetisk dimension.

» Læs mere om udstillingen her... 

- en forsøgsrejse i et historisk landskab

I sommeren 2016 gennemfører Skjoldungens bådelaug og Vikingeskibsmuseet, en forsøgsrejse i Nordboernes kølvand, 560 sømil langs den sydvestgrønlandske kyst fra Nanortalik til Nuuk.

I Vikingeskibshallen vises i perioden en mindre særudstilling om vikingerne på Grønland og den moderne besætnings eventyr. Udstillingen har to dimensioner og spejler fortællingen om menneskerne, rejsen, fartøjet og livet - i vikingetiden og nu. I udstillingen vises skibets aktuelle position på et googlemap og det historiske landskab Skjoldungen sejler langs, kan spores på et søkort med nordbolokaliteter og ruingrupper.

Følg rejsen her og se billeder på Instagram: @vikingshipmuseum #skjoldungen 

Særudstillingen satte vikingetiden i et nyt, globalt perspektiv og fortalte en verdenshistorie om skibe, mennesker og ting på rejse - fra de yderste egne af Skandinavien til Middelhavet og fra Den Persiske Golf til Østafrika og Kina.

I 800-tallet fandt søfarten nye veje. Sejlførende skibe gjorde det muligt at nå verdener, langt fra det kendte. I sørejsernes knudepunkter opstod nye, sammensatte kulturer og byer, netværk og fællesskaber. Rejserne forbandt kyster verden over og førte mennesker sammen, på tværs af tanker, tro og traditioner.

800-tallets søfart forandrede verden.

» Læs mere om udstillingen her... ​​​​​​​

Mindst ni skibsvrag og dele af flere dukkede op, da Vikingeskibsmuseets Museumsø og -havn blev bygget i 1996-97. De fleste af vragene blev undersøgt og udgravet; mens et vrag stadig ligger under Museumsøen. Udgravningen foregik i et samarbejde mellem Roskilde Museum, Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet.

Skibene udgør det største samlede skibsfund i Nordeuropa. Skibene er bygget mellem 1020’erne og 1330’erne og består af et stort krigsskib, fire til fem større fragtskibe med en lasteevne på 15 tons eller mere samt fire små, lavbundede lastfartøjer. Under udgravningen blev der også fundet mere end 150 stykker tovværk og en gren med runeindskrift.

» Læs mere om udstillingen her... 

I 2013 rykkede Peter Madsens verdenskendte tegneserie Valhalla ind i Vikingeskibshallen. Med udstillingen Valhalla på Vikingeskibsmuseet åbnede museet dørene for Odin, Thor og Loke og viste, hvordan de gamle nordiske guder fik liv på papiret.

Vikingetidens mytiske fortællinger taler til et stort og mangfoldigt publikum. Og for mange danskere har tegneserien Valhalla været det første møde med helte og skurke fra Asgård, Midgård og Udgård. Udstillingen gik tæt på arbejdet med tegneserien; fra de første skitser til de farvelagte originalsider.
Peter Madsens nutidige fortolkning af guderne blev ledsaget af vikingernes egne gudefortællinger og fund af gudefigurer fra vikingetiden. Museet skabte et samspil mellem den historiske og arkæologiske viden og den moderne og folkelige fortolkning - men åbnede også for, at publikum kunne danne deres egne fortolkninger og billeder.

Tegneserien er et medie fuld af kreativitet og fantasi. Den repræsenterer en anderledes måde at fortælle historie på, og gav et farverigt, legende og humoristisk modspil til de fem skibe.

Udstillingen kunne opleves fra den 3. november - 1. december og blev ledsaget af foredrag, workshops, filmvisning og signering af tegneserier.

Formidlingsprogram:

 • Lav din egen tegneserie - gratis aktivitet
 • Foredrag for spirende tegneserietegnere, gode råd og signering af tegneserier
 • Foredrag om kildegranskning og research til Valhalla
 • Visning af tegnefilmen Valhalla
 • Undervisningsforløb til skoleklasser

"Jeg elsker at kigge op langs fjorden og forestille mig, at der har været et liv, et samfund
her for 1000 år siden.
"
Birthe Milandt, Vikingeskibsmuseets booking

I 1962 kom resterne af fem vikingeskibe op af dyndet på bunden af Roskilde Fjord.
Fundet vendte op og ned på vores viden om vikingetidens maritime kultur, har haft afgørende betydning for marinarkæologien i Danmark og er fundamentet for Vikingeskibsmuseet.
Med jubilæumsudstillingen Hjerteblod fejrede Vikingeskibsmuseet 50-året for udgravningen af Skuldelevskibene. Udstillingen tog udgangspunkt i den begejstring og de drømme, der har bygget bro mellem forskere, håndværkere og sejlere, virkeliggjort omfattende eksperimentalarkæologiske forsøg og har formet museet, som det er i dag.

Udstillingen inviterede til et møde med museets hjerteblod og tog museumsgæsten med på en rejse gennem mange års passioneret arbejde med vikingernes skibe. Vi trådte 50 år tilbage og ned i udgravningen, gik tæt på bådebyggerne og fulgte de sejlende rekonstruktioner på forsøgsrejser i vikingernes kølvand.

» Læs mere om udstillingen her... 

I en særudstilling om marinarkæologernes arbejde inviterede Vikingeskibsmuseet - med en lydkulisse af en dykkers vejrtrækning, film fra undersøiske udgravninger, fund og aktiviteter for børn - ned i dybet til de sunkne historiske verdener.

Udstillingen var indrettet i museets arkæologiske værksted, hvor de seneste fund blev opbevaret i et stort vandkar. Karrets indhold blev knyttet til fortællinger om arbejdet med opmåling, dokumentation og konservering af skibstræ.
En stor kortvæg synliggjorde, hvor i Danmark museets marinarkæologer har fundet fortidsminder, og viste film fra de seneste, store udgravninger.
Det var muligt at opleve de forskellige metoder, der bruges til at spore skibsvrag på havbunden, se fund fra stenalder til 1800-tallet og mærke forskellen på konserveret og ukonserveret træ.

Et opgaveark guidede børn igennem museets udgravninger og stillede spørgsmål, der indbød til aktivitet og fordybelse i udstillingens fortællinger.


Udstillingen var sponsoreret af:

 • Nord Stream AG
  - bygherre og samarbejdspartner ved etablering af gasledning i Østersøen.

Fakta:
Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har Sjælland, Øerne og Bornholm, samt farvandene øst for Storebælt som deres ansvarsområder. De sikrer truede fortidsminder ved at samarbejde med bygherrer, der planlægger anlægsarbejde, og reagerer på indberetninger fra lokalkendte.
Marinarkæologerne undersøger og udgraver fundsteder fra alle tidsperioder - fra stenalder til nyere tid.

» Marinarkæologi - arkæologi under vand

I 2007 åbnede Vikingeskibsmuseet en særudstilling om Havhingsten fra Glendaloughs rejse fra skibsmodel til sejlads med verdens største rekonstruktion af et vikingeskib.
'Fra drøm til virkelighedafrundede det store eksperimental arkæologiske projekt 'Fuldblod på Havet' og satte Havhingstens forsøgsrejse i perspektiv til vikingetidens langskibe. 
 
Udstillingen indtog hele museumsområdet og formidlede arbejdet med rekonstruktionen af Skuldelev 2, byggeriet af Havhingsten, sejladserfaringer, forskningens resultater, livet om bord og historierne fra den eventyrlige rejse. 

Museumsgæsterne kunne se film fra sejladsen på storskærm, læs logbogen og skriv deres egen logposition, finde ud af hvad de 60 besætningsmedlemmer spiste, se toilettet der stod om bord og komme tæt på Havhingsten.

Læs mere:
» Projekt Fuldblod på Havet
» Skibsrekonstruktion

Efter Karl den Stores død i 814 var den politiske og økonomiske situation i Frankerriget præget af usikkerhed, og landets forsvar kraftigt svækket.
Vikingerne var, via handelskontakter i området, bekendt med landets store rigdomme. Og i midten af 800-tallet indledtes omfattende plyndringer, der hvor Frankring, Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Østrig, Schweiz og Norditalien ligger i dag.

....Normannerne kom til Frisland med 252 skibe, og efter at de havde modtaget så mange afgifter, som de selv bestemte, drog de til andre egne...
Annales Bertiniani år 852

Med særudstillingen 'Blodspor' gav Vikingeskibsmuseet indblik i vikingernes hærgen i Rhinlandet og den tragiske situation, der var virkelighed for overfaldenes ofre. Skriftlige vidnesbyrd og arkæologiske fund fra plyndringerne af den hollandske by Zupthen vidner om grovheden i vikingernes aggression. Men udstillingen gik også bag den politiske situation, der skabte grundlaget for vikingernes plyndringer samt om deres endelige ophør, da Frankerriget ruster sig til kamp.

Udstillingen var produceret i samarbejde med:

 • Malmö Museer
 • Centraal Museum Utrecht
 • Rheinisches LandesMuseum Bonn
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Udstillingen var støttet af:

 • Nordea Danmark
 • Augustinus Fonden

Vikinger på Frimærker 2004
- i samarbejde med Poul Larsen, Den Maritime Frimærkeklub i Skandinavien, og i anledning af Post Danmarks nye frimærkeserie om Vikingeskibsmuseet.

Symbiose 2003 - 2004
- i samarbejde med den irske kunstner Ian Stauert, den danske fotograf Kirsten Klein og den irske forfatter og nobelpristager Sheamus Heaney.

Vikingerne i Irland 2002 - 2004
- produceret i samarbejde med National Museum of Ireland, den irske ambassade til Danmark og Den Kongelige danske ambassade i Dublin. Støttet af År 2000 Fonden.

Det genskabte skib - fra vrag til virkelighed 2002 - 2004
- støttet af Tuborgfondet

Jukung Boats, fra Barito Bassinet, Borneo 2000
- i samarbejde med byplanlægger Erik Petersen. Publikation støttet af Velux Fonden af 1981.

Vikingernes Uldsejl 1999
- i forbindelse med det internationale forsknings- og formidlingsprojekt om søfartstekstiler, støttet af EU's Raphael-program.

Bronzealderens både. Billeder på bronzer og sten 1998
- produceret i samarbejde med Nationalmuseet. Indlån fra Nationalmuseet - Danmarks Oldtid, Archäologisches Landesmuseum für Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Wiligrad, Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Gilleleje Museum, Moesgård Museum og Sydhimmerlands Museum.

Snekkehavne i Vikingetiden 1996
- i samarbejde med Institut for Navneforskning, Københavns Universitet

Tomoko - en krigskano fra Salomonøerne 1993
-
 i samarbejde med Solomon Islands National Museum og Folkekirkens Nødhjælp. Støttet af Unidanmark-fonden, Folkekirkens Nødhjælp og Kulturministeriet.

Vikingerne i Nordamerika 1992
- indlån fra Canadian Museum of Civilisation, Parks Canada, Nationalmuseet og Den Arnamagnæanske håndskriftssamling. Støttet af Tuborgfondet, J.L. Fonden, Hafnia Fonden og Air Canada.

Kajakker 1991
- i samarbejde med Roskildes grønlandske venskabsby Nanortalik. Støttet af Roskilde Kommune, Grønlands Hjemmestyrer, Grønlandsfonden af 1959 og Folketingets Grønlandsfond.

Sivbåde 1990
- støttet af Privatbanken, Danida, Amtsmuseumsrådet, J. L. Fonden, Folkekirkens Nødhjælp
og Firmaet Elkem.