Tidligere udstillinger på Vikingeskibsmuseet

Med skibet som omdrejningspunkt har Vikingeskibsmuseets særudstillinger gennem tiden fortalt historier om plyndrings- og erobringstogter i Irland og Frankerriget, 800-tallets maritime netværk på tværs af oceaner og kontinenter, rekonstruktion af skibsvrag og forsøgsrejser i vikingernes kølvand samt marinarkæologiens opdagelse af sunkne, historiske verdener.