Indskoling

Lad de mindste opleve og sanse vikingernes verden i fagene dansk, billedkunst og historie.

Se mere nednefor om de forskellige forløb, som Skoletjenesten tilbyder til indskolingen. 

Undervisningsforløb

Tyrs mistede mod

Forløbet bringer eleverne igennem både sanselige oplevelser og opgaver, hvor elevernes egne undersøgelser af museets skibe og øvrige genstande er centralt.

Vikingelege: bevægelse og taktik

Forløbet består af seks lege, vi kender fra vikingetiden og den tidlige middelalder. Andre af legene er inspireret af det skriftlige kildemateriale og de arkæologiske fund, vi i dag har kendskab til, fra perioden.

Smag på Vikingetiden

Med afsæt i Erik den Rødes Saga skal eleverne følge i sporene på ham til Grønland. Igennem elevernes deltagelse i aktiviteterne får de en kropslig forståelse for vikingetiden med særlig vægt på sejladsen til de Nordatlantiske øer.

Fortællinger og fabeldyr

Eleverne kommer på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne gennem fortællinger vil stifte bekendtskab med fabeldyr og mærkelige væsener fra den nordiske mytologi og 'Tusind og en nat'.