Teambuilding - styrk samarbejdet og fællesskabet

I samarbejde med teambuildingarrangøren Sagens Natur, danner Vikingeskibsmuseet rammen om forskellige typer udviklingsforløb, som sigter mod at understrege og uddybe gruppens samlede potentialer. 

Vi har udviklet to helt unikke forløb, der tager udgangspunkt i vikingernes dagligliv og rejser:

Vikingehandel er en kompleks teamudviklingsaktivitet, hvor holdene er hinandens modstandere i vikingetidens handelsliv. Spillet er udtænkt så raffineret, at opgaven ikke kan løses, uden at holdene finder ud af at samarbejde til hinandens - og fællesskabets - bedste.

Teambonding har fokus på relationer mellem medarbejdere. I løbet af teambonding forløbet får deltagerne indsigt i kollegaers skjulte evner, og dermed større indsigt i gruppens samlede formåen. Deltagerne får positive oplevelser, når de oplever kollegaer - og ikke mindst dem selv - indgå i nye relationer.

Alle kurser kan kombineres med hinanden, og der kan tilvælges frokost eller rundvisning, hvis det ønskes. Kontakt Sagens Natur og få et forslag og en pris. 

Vikingehandel på Vikingeskibsmuseet

En holdaktivitet, der styrker teamsamarbejdet - og din virksomhed!

Sølv, pels, silke, tømmer og tovværk. Vikingerne blev rige ved at være dygtige handelsmænd - kan jeres virksomhed gøre dem kunsten efter?

Læs mere ...

 

Teambonding - styrker fællesskabet

Vikingeskibsmuseet tilbyder nu teambonding i samarbejde med 'Sagens Natur' 

Teambonding fokuserer på social kommunikation og en empatisk tilgang til hinanden. Når disse værdier får fokus, øger det arbejdstilfredsheden, mindsker stress og ubehagelige konflikter og forbedrer dermed det psykiske arbejdsmiljø så virksomhedens samlede resultat påvirkes positivt. 

Teambonding er udviklet, så alle kan være med i aktiviteterne, der både kan være til lands og til vands.Forløbene indeholder korte øvelser og dyster, hvor deltagerne bliver delt i større eller mindre hold. Hvis I ikke er så mange, kan teambonding afvikles med alle deltagere på et hold.  Teambonding, tager afsæt i hvor folk er, hvor teambuilding tager afsæt i, at ville have folk et sted hen.Teambonding er sjovt, lidt svært og lykkes. 

Læs mere ...

 

Se film fra et teambuildingforløbet 'Vikingehandel':