Skuldelev 5 - Det lille langskib

Skuldelev 5 hører til blandt de mindste langskibe i en krigsflåde og er ideelt til sejlads i de indre, danske farvande og i de korte, krappe bølger på Østersøen.
I modsætning til de øvrige Skuldelevskibe er det lille langskib fra begyndelsen bygget af både nyt træ og genbrugstømmer. Få år før skibet sænkes i spærringen, bliver det desuden repareret med nyt og genbrugt træ. Vi ved ikke, hvorfor skibet er bygget på denne måde, men byggeriet og reparationerne er udført af dygtige bådebyggere.

Langs den øverste bordgang ses endnu dele af skjoldremmen til krigernes skjolde, og på 6. planke i bagbord side agter er spor efter en indskåret dekoration.

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 5, Helge Ask, kan ses i Museumshavnen.

Fakta om Skuldelev 5

Datering: Ca. 1030
Byggested: Danmark
Bevaret: Ca. 50 %
Materiale: Eg, fyr, ask og el
Længde: 17,3 meter
Bredde: 2,5 meter
Dybgang: 0,6 meter
Deplacement: 7,8 tons
Åretal: 26
Besætning: Ca. 30 mand
Sejlareal: 46 m2
Gennemsnitsfart: 6-7 knob
Topfart: Ca. 15 knob