De genskabte skibe

På Vikingeskibsmuseets bådeværft bygges der rekonstruktioner af de 5 vikingeskibe, som blev udgravet ved Skuldelev i Roskilde Fjord i 1962. Siden Roar Ege som den første rekonstruktion af det lille handelsskib Skuldelev 3 blev bygget i 1983, er alle 5 skuldelevskibe blevet rekonstrueret. Nogle af dem endda flere gange.

De sejlende rekonstruktionerne ligger i sommersæsonen i Museumshavnen, side om side med de traditionelle træbåde. Havnemiljøet og de omgivende udstillinger og aktiviteter, understreger den direkte sammenhæng mellem Skuldelevskibene i Vikingeskibshallen og deres efterfølgere - og bygger bro mellem historie og tradition.

De 5 rekonstruktioner

Ottar: Skuldelev 1

I 1999 påbegyndtes byggeriet af Ottar, rekonstruktionen af det store havgående fragtskib fra Vestnorge. Byggeriet af Ottar gjorde bådebyggerne mere opmærksomme på at udforske huggeteknikker og værktøjsspor på originalskibene.

Havhingsten fra Glendalough: Skuldelev 2

Skibet er en krigsmaskine, bygget til høj fart og mange krigere. En dristig konstruktion, der på én gang er robust nok til at bære sit 112 m² store sejl, men samtidig let og lang nok til at kunne ros af en besætning på 60 mand.

Roar Ege og Estrid Byrding: Skuldelev 3

Skuldelev 3 er det bedst bevarede af de fem Skuldelevskibe med hele 75 % af skroget intakt. Skuldelev 3 er rekonstureret 2 gange, først Roar Ege i 1982 og senere Estrid Byrding i 2017.

Helge Ask: Skuldelev 5

Helge Ask blev rekonstrueret som Skuldelev 5 oprindeligt så ud. Bunden og hele bagbord side af skibet - ca 65 % er bevaret - og det var derfor muligt at genskabe den manglende styrbord side.

Kraka Fyr og Skjoldungen: Skuldelev 6

I 1998 rekonstruerer museets bådebyggere Skuldelev 6, fiskerbåden fra Vestnorge. Skuldelev 6 er rekonstureret 2 gange, først i 1998 og senere i 2010.

Vikingeskibsmuseets bådsamling

Bådsamlingen

Museets bådsamling forøges hele tiden. I skrivende stund råder museet over mere end 50 forskellige fartøjer, og mange af dem er bygget på Vikingeskibsmuseets bådeværftet.

Sejlende rekonstruktioner

De fem Skuldelevskibe er bygget og brugt af mennesker, der har efterladt sig utallige spor i skibene: Formen vidner om funktionen, hvilke farvande de var bygget til at besejle og hvilke ønsker bådebyggeren havde til sejlegenskaberne. Træets fiberforløb viser, hvordan bestemte dele af træet blev brugt til bestemte skibsdele. Og værktøjssporene fortæller om bådebyggerens brug af økser, høvle og bor.

Vikingeskibsmuseets bådebyggere arbejder med kopier af vikingernes værktøj, og bruger tilsvarende materialer og teknikker. Skroget rekonstrueres ud fra de bevarede dele af originalskibet. De manglende dele genskabes ved hjælp af andre skibsfund, skibsmotiver fra vikingetiden og nutidens traditionelle, nordiske og klinkbyggede både, der viser tilbage til vikingetidens skibsdesign. Processen kaldes eksperimentalarkæologi.

Rekonstruktionerne er ikke endegyldige sandheder. De er et bud på, hvordan skibene så ud for 1000 år siden. Og for hver ny rekonstruktion vi bygger og sejler, lærer vi mere om skibenes betydning for datidens samfund. Vi får en ide om de ressourcer det krævede at bygge skibe, og bliver klogere på vikingetidens mennesker og kultur ved at sejle skibene under realistiske forhold.

Besøg bådeværftet, hvor duften af tjære og nykløvet træ hænger i luften, og se bådebyggerne videreføre de tusind år gamle håndværkstraditioner.

» Læs mere om bådeværftet her... 

» Sejl ud på Roskilde Fjord i en nordisk klinkbygget træbåd i sommersæsonen...

Bådeværft

På bådeværftet bygges klinkbyggede brugsbåde og rekonstruktioner af vikingeskibe. Publikum har mulighed for at følge håndværkernes arbejde på nært hold.

Sejl ud på Roskilde Fjord

Fra 1. maj til 30. september

Stig om bord i en af efterkommerne til vikingeskibene, en nordisk træbåd, og sejle med ud på Roskilde Fjord!

De fem vikingeskibe udgravet ved Skuldelev

De tusind år gamle vikingeskibe udstillet i Vikingeskibshallen, fortæller historien om, hvordan vikingerne ændrede verden med deres skibe.