De fem rekonstruktioner

De fem Skuldelevskibe er bygget og brugt af mennesker, der har efterladt sig utallige spor i skibene: Formen vidner om funktionen, hvilke farvande de var bygget til at besejle og hvilke ønsker bådebyggeren havde til sejlegenskaberne. Træets fiberforløb viser, hvordan bestemte dele af træet blev brugt til bestemte skibsdele. Og værktøjssporene fortæller om bådebyggerens brug af økser, høvle og bor.

Vikingeskibsmuseets bådebyggere arbejder med kopier af vikingernes værktøj, og bruger tilsvarende materialer og teknikker. Skroget rekonstrueres ud fra de bevarede dele af originalskibet. De manglende dele genskabes ved hjælp af andre skibsfund, skibsmotiver fra vikingetiden og nutidens traditionelle, nordiske og klinkbyggede både, der viser tilbage til vikingetidens skibsdesign. Processen kaldes eksperimentalarkæologi.

Vikingeskibsmuseets rekonstruktioner ligger i Museumshavnen, side om side med de traditionelle træbåde. Havnemiljøet og de omgivende udstillinger og aktiviteter, understreger den direkte sammenhæng mellem Skuldelevskibene i Vikingeskibshallen og deres efterfølgere - og bygger bro mellem historie og tradition.

Rekonstruktionerne er ikke endegyldige sandheder. De er et bud på, hvordan skibene så ud for 1000 år siden. Og for hver ny rekonstruktion vi bygger og sejler, lærer vi mere om skibenes betydning for datidens samfund. Vi får en ide om de ressourcer det krævede at bygge skibe, og bliver klogere på vikingetidens mennesker og kultur ved at sejle skibene under realistiske forhold.

 

Besøg bådeværftet, hvor duften af tjære og nykløvet træ hænger tungt i luften, og se bådebyggerne videreføre tusindår gamle håndværkstraditioner.
Og tag på en sejltur og oplev vikingetidens råsejl på Roskilde Fjord.