I Vikingernes Kølvand

I 1962 kom resterne af fem vikingeskibe op af dyndet på bunden af Roskilde Fjord. Fundet vendte op og ned på vores viden om Nordens maritime kultur, og åbnede døren ind til verden i vikingetiden.

Særudstillingen I Vikingernes Kølvand er fortællingen om, hvordan de fem Skuldelevskibe har formet Vikingeskibsmuseet: Hvordan det enestående fund har haft afgørende betydning for marinarkæologien i Danmark, og været drivkraften bag vidtrækkende arkæologiske eksperimenter med rekonstruktion og sejlads.

Med udstillinger giver vi et kig bag kulissen. Og viser, hvordan det mangeårige arbejde med skibene har skabt et arbejdsmiljø, der bygger bro mellem forskere, håndværkere og sejlere. Vi træder ned i udgravningen, går tæt på bådebyggerne, følger de sejlende rekonstruktioner på forsøgsrejser og dykker med marinarkæologerne under vand til sunkne verdener.

Udstillingen tager afsæt i fire skelsættende udviklinger i museets historie:

Fortiden tørlægges
Et tilbageblik og en tidslomme: Fundet af Skuldelevskibene, udgravning, konservering og opsætning af de fem vikingeskibe i Vikingeskibshallen - et museum bliver til.

Arkæologi under vand
Ved historiens kilde: Fundets betydning for beskyttelsen af vores undersøiske kulturarv, og marinarkæologernes arbejde i det iltfattige miljø, der bevarer fortællinger om skibe, søfart og generationers evner og muligheder - lige fra stenalder til i dag.

Fra vrag til rekonstruktion
En byggeproces fra model til sejlende fartøj: Design, materialer og traditionelle håndværk.

Rejsen kan begynde
Fra drøm til virkelighed: Opdagelsen af en 1000 år gammel teknik og forsøgsrejser i vikingernes kølvand.

Oplev sort/hvid film fra udgravningsfeltet i 1962, langskibet Havhingsten i stormende kuling på det irske hav i 2007 og dyk på Dannebroge, et orlogsskib fra 1600-tallet, der ligger på bunden af Køge Bugt.
Følg bådebyggernes arbejde med at rekonstruere vikingeskibene - fra papmodel til sejlende fartøj - til lyden af øksehug fra skoven.
Se stenøkser og bronzemønter, kanonkugler og kaffekopper hentet op fra farvandene omkring Danmark - og helt nye marinarkæologiske fund, der aldrig før har været udstillet.

Produktion: Vikingeskibsmuseet
Tryk: Colorgruppen A/S