Vikingehandel på Vikingeskibsmuseet

En holdaktivitet, der styrker teamsamarbejdet - og din virksomhed!

Sølv, pels, silke, tømmer og tovværk. Vikingerne blev rige ved at være dygtige handelsmænd - kan jeres virksomhed gøre dem kunsten efter?

Vikingehandel er en kompleks teamudviklingsaktivitet, hvor holdene er hinandens modstandere i vikingetidens handelliv, dog er spillet så raffineret, at opgaven ikke kan løse, uden samarbejde holdene imellem.

Der er ingen fast rute eller markeret start- eller mållinje: Al initiativ og handling ligger hos deltagerne, og når de begynder at få forståelsen for spillets dynamik, begynder handlen at tage fart.

Grupperne skaber både en indbyrdes og en fælles forståelse for, hvilket niveau handlen skal foregå på, og det bliver tydeligt, at alle har et medansvar for den fælles, gode oplevelse. Deltagerne aflægger sig deres faste roller og påtager sig naturligt nye roller i løsningen af teamets opgaver til stor forundring - oftest for medarbejderen selv - når kollegaers skjulte kvaliteter bliver tydelige for alle.

Smilet er den stærkeste samhørighedsfaktor vi har, det åbner for udvikling og styrker relationerne. 'Vikingehandel' giver jer nogle sjove timer sammen, samtidig med, at der dystes og udtænkes smarte handelsaftaler til egen fordel.

Se film fra et teambuildingforløbet 'Vikingehandel':


Film: Vikingehandel på Tunet - Teambuilding på Vikingeskibsmuseet

Strategisk beskrivelse og rammer:

'Vikingehandel' er et arrangement, hvor deltagerne er delt op i små hold på 4-12 personer, der på forskellig vis skal skaffe sig udvalgte varer på markedspladsen.

Det hold, der har produceret det mest præcise varelager i forhold til opgaven - tinsmykker, planker, kiler mv. - og får samlet den mest nøjagtige startkapital, gjort sig rejseklar med et godt ry samt har kvædet det bedst sælgende handelskvad, bliver vindere af dagens vikinghandel.

Hvert hold får udleveret forskellige remedier, de kan bruge til at handle med eller producere vare med. De får også en startkapital af møntfoden 'Møønt'. Holdene får ikke de samme råvarer eller lige meget 'Møønt'.

Hvert hold skal eksempelvis lave 5 tinsmykker til varelageret. Men nogle hold har tinnet i deres kurve, mens andre har støbeformene. Holdene må derfor handle med hinanden for at lykkes med opgaveløsningen.

Handelsfred - hvad er jeres etik og moral?

Handelsfreden sikres af instruktører og af den etik og moral vi prøver at lægge op til inden starten. De deltagende hold udforsker selv markedspladsen, og lægger deres strategi for, hvad de vil gøre og i hvilken rækkefølge.

'Vikingehandel' er et komplekst arrangement, hvor rækkefølgen og opgaverne ikke løses efter et skema, men skabes af aktørernes valg og handlinger.

Til slut fremlægger holdene deres resultat for dommerne, der kårer et vinderhold.

Eksempler på opgaver: 

- varierer i forhold til antal deltagere:
 • Lave tovværk, fra bast til hamp.
 • Lave masteringe, ved svedekiste.
 • Lave et skjold, med logo.
 • Slå sølvmønter.
 • Flække træstammer, med træ og jern kiler.
 • Slå ild. Med ildstål og svamp.
 • Smede en jernkile.
 • Kvæde et skalde kvad med rytme.
 • Drikke mjød og kaffe.
 • Støbe tin smykker.
 • Deltage i viking styrkeprøver eller vikingspil.
 • Sejlads i vikingeskibe, med tilhørende opgaver.
 • Andre - måske jeres dilemma?

Der er et mad og drikketelt med mjød og lækkerier til salg, nogle ting til fri afbenyttelse.