COVID-19: Vi tilbyder ikke skolesejladser fra august-oktober i skoleåret 2020/21.

Ungdomsuddannelser

Periode: 1. maj - 1. oktober

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske og nutidige møde med naturen og historien højt. Undervejs synliggør vi i fællesskab med eleverne, hvordan sejladsen er et vigtigt led i museets eksperimentalarkæologiske arbejde.

På sejladsen kan eleverne f.eks. stifte bekendtskab med navigation i vikingetiden og nu. Der er ligeledes fokus på selve sejladsen som en kilde til at få en større forståelse for vikingetiden som periode.
Sejladsen er et unikt møde mellem eleverne og så skipperens og hans eller hendes personlige oplevelser og erfaringer med at sejle råsejl – det sejl som vikingerne benyttede.

Efter lærerens ønske kan der lægges særligt vægt på områder indenfor det kulturhistoriske eller naturvidenskabelige område.

Sejladsen understøtter arbejdet i fagene:
Stx, VUC, Hf: historie, idræt
Hhx: Historie, samtidshistorie
Htx: Idehistorie/teknologihistorie, teknikfag, idræt

» Link til søsikkerhed...

Man kan kombinere sejladsen med undervisningsforløbet

» Vikingernes skibe...

Varighed for sejlads: 1 time og 45 minutter.

Pris:
8-mandsbåd: 550 kr.
12- og 16mandsbåd: 950 kr.
20-mandsbåd: 1350 kr.

Sejladsen skal bestilles mindst 5 uger før dagen for besøget.