Ungdomsuddannelser

Periode: 1. maj - 30. september

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske og nutidige møde med naturen og historien højt.

Vi synliggør i fællesskab med eleverne, hvordan sejladsen er et vigtigt led i museets eksperimentalarkæologiske arbejde.

Undervejs på sejladsen kan eleverne f.eks. stifte bekendtskab med navigation i vikingetiden i relation til vores samtid. Ligeledes er der fokus på selve sejladsen som en kilde til at få en større forståelse for vikingetiden som periode.

Sejladsen er et unikt møde mellem eleverne og skipperens personlige oplevelser og erfaringer med at sejle råsejl – det sejl som vikingerne benyttede.

Efter lærerens ønske kan der lægges særligt vægt på områder inden for det kulturhistoriske eller naturvidenskabelige område.
 

Sejladsen understøtter følgende fag:

STX, VUC, HF: historie, idræt

HHX: historie, samtidshistorie

HTX: idehistorie/teknologihistorie, teknikfag, idræt
 

» Link til søsikkerhed...

Man kan kombinere sejladsen med undervisningsforløbet

» Vikingernes skibe...

Bemærk! Det kan være koldt på fjorden, så medbring varmt tøj og regntøj.

Varighed for sejlads: 1 time og 30 minutter.

Pris:
8-mandsbåd: 790 kr.
12-16-mandsbåde: 1350 kr.  
20-mandsbåd: 1450 kr.

Sejladsen skal bestilles mindst 3 uger før dagen for besøget.