Smag på vikingetiden

Lad de mindste opleve og sanse vikingernes verden i fagene dansk og historie.

Med afsæt i Erik den Rødes Saga skal eleverne i fodsporene på ham til Grønland. Eleverne får igennem forløbet en fysisk forståelse for vikingetiden med særlig vægt på sejladsen til de Nordatlantiske øer i dette tilfælde Grønland.

Eleverne er med til at pakke til turen og klæde sig varmt på med kutter til den farefulde rejse. Ombord på vikingeskibet Ottar får de en fysisk oplevelse af, hvordan en dagsrytme på et vikingeskib kunne have været og får her mulighed for bl.a. at smage på noget af den kost, man mener, vikingerne havde til rådighed på den lange rejse. 

Elevernes oplevelse af sejladsen til Grønland vil bl.a. centrere sig om, hvor vikingerne sov på skibet, hvad de lavede undervejs og hvor man opbevarede alle de medbragte ejendele.
Centralt i forløbet er elevernes nysgerrighed og spørgsmål som afsæt for, hvor vikingerne rejste hen, og hvordan de rejste.

Fra 1.maj – 11. oktober foregår forløbet uden for med inddragelse af rekonstruktionerne i havnen.
Fra 12.oktober – 1.maj foregår forløbet inden for med inddragelse af skibet Ottar i udstillingen Stig ombord. 

Målgruppe: 0-3 klasse

Fag: Historie og dansk

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Historie: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde
Dansk: Kommunikation

Sprog (børnehaveklasse)
Engagement og fællesskab (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Eleverne kan gengive centrale træk ved vikingetiden så som vikingernes skibe og deres rejser.
• Eleverne viser tegn på at kunne bruge historiske kilder ved at kende til og reflektere over brugen af
islandske sagaer.
• Eleven kan veksle mellem at lytte og indgå i dialog ved at deltage kropsligt i fortællingen om Erik den Røde.

Antal: 28 elever

Varighed: 50 min.

Pris: 400 kr.

Materialer til forberedelse og efterbearbejdning af besøget: 
» Mad i vikingetiden..
» Skibskost...