COVID-19: Forløbet gennemføres som vanligt, men med ændringer i aktiviteterne undervejs.

» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Smag på vikingetiden

Tilbydes gratis til folkeskoler i København. Læs om aftalen her.
Tilbydes gratis til folkeskoler i Roskilde. Læs om aftalen her.

Lad de mindste elever undersøge vikingernes verden i fagene dansk og historie. Centralt i forløbet er elevernes nysgerrighed om og spørgsmål til perioden og rejsen til Grønland.  

Med afsæt i Erik den Rødes Saga skal eleverne følge i sporene på ham til Grønland. Igennem elevernes deltagelse i aktiviteterne får de en kropslig forståelse for vikingetiden med særlig vægt på sejladsen til de Nordatlantiske øer.

Eleverne er med til at pakke og klæde sig varmt på med kutter til den farefulde rejse.

Ombord på et af museets vikingeskibe oplever de en dagsrytme under en sejlads. De får bl.a.  mulighed for at undersøge, hvad vikingerne lavede undervejs, hvordan de sov, samt smage på noget af den kost, man i dag mener, vikingerne havde til rådighed, når de sejlede.  

1. maj – 11. oktober foregår forløbet udenfor med inddragelse af rekonstruktionerne i havnen.

12. oktober – 1. maj foregår forløbet indenfor med inddragelse af enten handels- eller krigsskibet i udstillingen 'Stig ombord'.

Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: historie og dansk

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Historie: kronologi og sammenhæng, kildearbejde
Dansk: kommunikation

Sprog (børnehaveklasse)
Engagement og fællesskab (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Eleverne har et begyndende kendskab til sagaen som genre.
• Eleverne kan fortælle om Erik den Røde og vikingernes sejlads til Nordatlanten.
• Eleverne får en erkendelse af, at historien kan føles nærværende og vedkommende ved at bruge deres forestillingsevne og deltage i sanselige og kropslige aktiviteter.
• Eleven kan veksle mellem at lytte og indgå i dialog med hinanden og underviseren

Antal: 28 elever

Sted: Indendørs i vinterhalvåret og udendørs fra maj til oktober.
Varighed: 50 minutter

Pris: 400 kr.
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.

Materialer til forberedelse og efterbearbejdning af besøget: 
» Mad i vikingetiden..
» Skibskost...