Sejlads på fjorden

Periode: 1. maj – 1. oktober

Oplev Roskilde Fjord i en af museets traditionelle nordiske både. Lad eleverne få fjorden ind under huden gennem sejladsen, imens de får en fornemmelse for vikingetidens vigtigste transportmiddel, der bragte vikingerne vidt omkring til fremmede kulturer.  

Omdrejningspunktet for sejladsen som et særligt undervisningsmiljø er elevernes og lærernes aktive deltagelse, da de er med til at ro og sejle bådene ud og hjem. 
Foruden at styrke elevernes faglige kompetencer er sejladsen velegnet i forbindelse med fokus på elevernes samarbejdsevne og sociale dynamik imellem.   

Vores sejladsinstruktører og gaster tager eleverne med på en særlig rejse, hvor der vægtes mellem temaer som navigation i vikingetiden og nu, bådenes sejlfunktioner samt hvordan det at afprøve skibene i praksis kan bidrage med afgørende viden til vores forståelse af perioden. 

» Søsikkerhed