Marinarkæologi - arkæologi under vand 2011


I en særudstilling om marinarkæologernes arbejde inviterede Vikingeskibsmuseet - med en lydkulisse af en dykkers vejrtrækning, film fra undersøiske udgravninger, fund og aktiviteter for børn - ned i dybet til de sunkne historiske verdener.

Udstillingen var indrettet i museets arkæologiske værksted, hvor de seneste fund blev opbevaret i et stort vandkar. Karrets indhold blev knyttet til fortællinger om arbejdet med opmåling, dokumentation og konservering af skibstræ.
En stor kortvæg synliggjorde, hvor i Danmark museets marinarkæologer har fundet fortidsminder, og viste film fra de seneste, store udgravninger.
Det var muligt at opleve de forskellige metoder, der bruges til at spore skibsvrag på havbunden, se fund fra stenalder til 1800-tallet og mærke forskellen på konserveret og ukonserveret træ.

Et opgaveark guidede børn igennem museets udgravninger og stillede spørgsmål, der indbød til aktivitet og fordybelse i udstillingens fortællinger.


Udstillingen var sponsoreret af:

  • Nord Stream AG
    - bygherre og samarbejdspartner ved etablering af gasledning i Østersøen.

Fakta:
Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har Sjælland, Øerne og Bornholm, samt farvandene øst for Storebælt som deres ansvarsområder. De sikrer truede fortidsminder ved at samarbejde med bygherrer, der planlægger anlægsarbejde, og reagerer på indberetninger fra lokalkendte.
Marinarkæologerne undersøger og udgraver fundsteder fra alle tidsperioder - fra stenalder til nyere tid.

» Marinarkæologi - arkæologi under vand