Pædagogisk profil

Skoletjenesten har mange spændende forløb, der sætter vikingetiden, vikingerne og deres skibe og togter i relief. Der er både indendørs og udendørs undervisning i form af workshops, undervisning med hands-on og sejladser. Eleverne involveres aktivt, og får mulighed for at se, røre, lugte, smage og bliver inddraget i diskussioner, hvor eleverne bidrager med deres viden og egne betragtninger om fortiden