COVID-19: Forløbet kan kun afvikles, såfremt klassen ikke har interne regler om 1 meters afstand eleverne i mellem.

» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Skibet er ladet med

Tilbydes gratis til folkeskoler i Roskilde. Læs om aftalen her.

Vikingerne var ikke kun brutale krigere, men også handelsfolk, der drog ud i verden. 

Forløbet tager eleverne med på vikingernes rejser, og lader dem opleve de kulturer, vikingerne mødte på deres vej. 

Eleverne skal vælge en gave til vikingekongen Svend Tveskæg. På deres rejse handler eleverne med Ottar fra Norge, Claude fra Frankerriget og Wasim fra Byzans og stifter herigennem bekendtskab med deres verden, skikke og religioner. 

Eleverne arbejder i forløbet med rekonstruerede genstande, kildekritik samt historiske fortællinger.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: historie og kristendomskundskab

Kompetenceområder forløbet understøtter:
Historie: kronologi og sammenhænge, kildearbejde
Kristendomskundskab: kristendom

Læringsmål: 
• Eleverne kan fortælle om centrale træk ved vikingernes handel med andre folkeslag
• Eleverne kan redegøre for vikingernes møde med andre religioner og gengive mulige forklaringer på kristningen af Danmark
• Eleverne kan anvende genstande til at identificere vikingernes handelsmønstre

Antal: 28 elever

Varighed: 1 time og 20 minutter

Pris: 600 kr.
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.