Skibet er ladet med

Vikingerne var ikke kun brutale krigere, men også handelsfolk, der drog ud i verden. 
Forløbet tager eleverne med på vikingernes rejser, og lader dem opleve de kulturer vikingerne mødte på deres vej. 
Eleverne skal vælge en gave til vikingekongen Svend Tveskæg. På deres rejse handler eleverne med Ottar fra Norge, Claude fra Frankerriget og Wasim fra Byzans og stifter herigennem bekendtskab med deres verden, skikke og religioner. 
Eleverne arbejder i forløbet med rekonstruerede genstande, kildekritik samt historiske fortællinger.

» Forløbet kan kombineres med sejlads på fjorden...

Målgruppe: 4-6 klasse

Fag: Historie og kristendomskundskab

Kompetenceområder forløbet understøtter:
Historie: kronologi og sammenhænge, kildearbejde
Kristendomskundskab: kristendom

Læringsmål: 
• Eleverne kan redegøre for vikingernes handel med folkeslag i forskellige egne af verden.
• Eleverne kan begynde at anvende brugen af ikke-skriftlige kilder til at kunne identificere historiske sammenhænge.
• Eleverne har viden om vikingernes møde med andre kulturer som medvirkende faktor for kristningen af Danmark.

Antal: 28 elever

Varighed: 1 time og 20 minutter

Pris: 600 kr.