Grundskolen 

Periode: 1. maj – 1.oktober

I sejladsen vægter vi elevernes fysiske, men også konkrete og nutidige møde med historien højt. Omdrejningspunkterne er nærvær, samarbejde og naturen når eleverne oplever Roskilde fra fjordens side. 

Vi tilbyder sejlads fra mellemtrinet til og med udskolingen. 4.klasserne kan dog først deltage i en sejlads, i anden halvdel af deres skoleår. 
Som klasse kan man bestille sejlads til alle undervisningsforløb, der uddyber og giver en praktisk dimension af og forståelse for det undervisningsforløb, man har eller skal deltage i. Dette gælder både forløb, hvor der eksempelvis er et håndværksfagligt perspektiv, navigationsfagligt omdrejningspunkt eller målet er en dybere forståelse for vikingetiden, og hvordan museet bruger skibene og sejladsen til at udvide forståelsen af vikingernes samfund. 

Det er også muligt at bestille sejlads uden at kombinere det med en af vores øvrige undervisningsforløb. 

Sejladsen understøtter arbejdet med fagene historie ( kilder og historiebrug) idræt (alsidig idrætsudøvelse) og natur/teknologi (perspektivering).

Sejlads og undervisning

Som mellemtrinsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted...

» De fem vikingeskibe...

» Vikingerne og deres skibe...

» Skibet er ladet med...

Som udskolingsklasse kan du kombinere sejladsen med en af nedenstående undervisningsforløb:

» Historisk værksted... 

» De fem vikingeskibe...

» Vikingerne og deres skibe...

» På rette kurs... 

Varighed for sejlads: 1 time og 45 minutter

Pris:

8-mandsbåd: 550 kr. 

12- og 16mandsbåd: 950 kr. 

20-mandsbåd: 1350 kr.

Bådstørrelser og klassetrin:

8-mandsbåde: 4-10 klassetrin

12-mandsbåde: 6-10 klassetrin

16-mandsbåde: 9-10 klassetrin

20-mandsbåde: 7-10 klassetrin

4-6 klassetrin kan kun bestille 8-mandsbåde

7-10 klassetrin kan bestille 8-12- og 20-mandsbåde

Sejladsen skal bestilles mindst 5 uger før dagen for besøget. 

» Søsikkerhed...