COVID-19: Forløbet kan kun afvikles såfremt klassen ikke har interne regler om 1 meters afstand eleverne i mellem. 
» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Vikingeskibe som historiske spor

Tilbydes gratis til folkeskoler i Roskilde. Læs om aftalen her.

Lad eleverne undersøge de fem vikingeskibe, og gå på opdagelse i, hvad de fortæller om vikingetidens samfund og mennesker.

Igennem øvelser og aktiviteter, der afspejler museets eksperimentalarkæologiske tilgang til historien, lærer eleverne, hvordan de bruger de originale skibe til at skabe viden om fortiden.

Afslutningsvis afprøver eleverne tidligere introducerede metoder til at undersøge kopier af tøj og genstande. Her skal de komme med et bud på, hvilken funktion de vikinger, hvis tøj og genstande de undersøger, kan have haft i samfundet, og deres relation til skibene.

Undervisningsforløbet understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien, hvor eleverne får viden om perioden, samfundet og menneskene.

Forløbet er centreret om elevernes deltagelse i øvelser samt dialog og meningsudveksling med hinanden og museumsunderviseren.

Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: historie

Kompetenceområder forløbet understøtter:
Historie: kildearbejde, kronologi og sammenhæng, historiebrug

Læringsmål: 
• Eleverne kan identificere forskellige kildetyper.
• Eleverne kan anvende arkæologiske fund som kildemateriale.
• Eleverne kan redegøre for vikingetidens samfund og erhverv ud fra vikingeskibene.
• Eleverne kan anvende arkæologisk kildemateriale til at analysere personer fra vikingetiden og argumentere for deres position i samfundet.

Antal: 28 elever

Varighed: 1 time og 20 minutter

Pris: 600 kr.
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.