Skibe og mennesker i vikingetiden

Hvordan skaber man viden om vikingetiden ud fra fem skibsvrag? Og hvad bidrager testsejladser og -rejser med i vores forståelse af perioden.  
Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen tager op i forløbet vikingernes skibe.

Forløbet foregår i Vikingeskibshallen og centrerer sig om, hvordan museet bruger den eksperimentalarkæologiske arbejdsproces til at blive klogere på vikingetidens samfund og det at være menneske for 1000 år siden.

Forløbet veksler mellem dialog, refleksionsøvelser og aktiviteter, hvor eleverne igennem deres deltagelse stifter bekendtskab med metodens forskellige elementer.

Igennem forløbet opnår eleverne ligeledes viden om vikingernes skibsbygning og forskellige sejladser i kendt såvel som ukendt farvand. 
 

» Læs mere om den eksperimentalarkæologiske metode...

Målgruppe: STX, HF, HTX, EUX og EUD

Fag: historie, idéhistorie, fysik, naturfag, teknikfag

Læringsmål: 
- Eleverne har viden om vikingernes skibsbygning og rejser.
- Eleverne kan gengive centrale dele af den eksperimentalarkæologiske praksis.
- Eleverne kan reflektere over valg af metode for at opnå viden om fortiden.

Varighed: 60 minutter

Maks. deltagere: 30 elever.

Pris: 500 kr.