Fra fund til udstilling – det marinarkæologiske eksperimentarie

- Et undervisningsprojekt for 6-8 klassetrin.

Periode: 2016-2018

Projektet har til formål at eksperimentere med, hvordan vi fortæller og indgår i dialog om marinarkæologens arbejde og fundets vej fra det bliver udgravet til det udstilles på museum. Udstillingen Dyk Ned på Vikingeskibsmuseet er en del af projektet, men denne del skal munde ud i digitale læringsressourcer, der kan bruges uanset om man har mulighed for at komme på museet eller ej.

Museet samarbejder med Museum Lolland-Falster om projektet, hvor der skal skabes et undervisningsforløb med inddragelse af elever fra henholdsvis Roskilde og Lolland Falster. Her skal eleverne inddrages i forskellige dele af museets arbejdsprocesser, hvor de på forskellige vis bl.a. bliver opfordret til at skabe mening og historie ud fra egne genstande. Således arbejdes der med eleverne som historieskabe og historieskabende individer, hvor der ligeledes vil eksperimenteres med at inddrage det tværgående tema innovation og entreprenørskab i historiefaget.

Forløbet skal tilbydes til 6.-8. klassetrin, og vil bestå af fire film der introducere arbejdet før, under og efter en undersøgelse samt hvordan museet vælger at formidle fortællingen. Dertil vil eleverne have adgang til tekster, billeder, film og hjemmesider, der kan bidrage til forståelsen af hvorfor og hvordan de forskellige fagligheder arbejder på et museum.   

Kernen i projektet er at videregive glæden og nødvendigheden af arkæologi og gøre emnet relevant for målgruppen.  Ved at inddrage ”arkæologiske” genstande der betyder noget for den pågældende elev, kan eleven opnå forståelse for, hvordan museernes fagfolk bruger arkæologi til at skabe historie, fortællinger og sammenhænge om vores fælles fortid.