Roskildeskibene

Mindst ni skibsvrag og dele af flere dukkede op, da Vikingeskibsmuseets Museumsø og -havn blev bygget i 1996-97. De fleste af vragene blev undersøgt og udgravet; mens et vrag stadig ligger under Museumsøen. Udgravningen foregik i et samarbejde mellem Roskilde Museum, Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet.

Skibene udgør det største samlede skibsfund i Nordeuropa. Skibene er bygget mellem 1020’erne og 1330’erne og består af et stort krigsskib, fire til fem større fragtskibe med en lasteevne på 15 tons eller mere samt fire små, lavbundede lastfartøjer. Under udgravningen blev der også fundet mere end 150 stykker tovværk og en gren med runeindskrift.

Fartøjerne er alle åbne, rigget med én mast og et enkelt rektangulært råsejl. De er klinkbyggede, fortrinsvis af eg og er især kalfatret med snoet uldtråd. Der er brugt jernnagler til sammenføjning af plankerne og trænagler til den indvendige spantekonstruktion.