COVID-19: Forløbet kan desværre ikke udbydes i øjeblikket på grund af COVID-19 situationen.
» Læs mere om hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Fortællinger og fabeldyr

Kom på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med fabeldyr, søuhyrer, drager og mærkelige fugle fra den nordiske mytologi og andre samtidige kulturer. 

Med udgangspunkt i hele verden i vikingetiden vil vi gennem spændende fortællinger høre om, hvad søfolkene fortalte om deres rejser. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor eleverne gennem inspiration fra og fortolkning af fortællingerne, vikingeskibene og særlige ting fra søfolkenes rejser, skal bygge deres eget fabeldyr.  

Forløbet er en kombination mellem  lytte- og observationsøvelser samt aktive lege, undersøgelser og en afsluttende workshop. Undervisningen foregår i museets forskellige udstillinger og undervisningslokale. 

Eleverne skal selv medbringe blyanter og viskelæder.

Målgruppe: 0.-3. klasse 

Fag: dansk, historie, billedkunst

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Dansk: fortolkning
Historie: kronologi og sammenhæng
Billedkunst: billedfremstilling, billedkommunikation

Kreative og musiske udtryksformer (børnehaveklasse)
Krop og bevægelse (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Eleverne kan gengive sagn og myter, der har sin oprindelse i Mellemøsten og Norden.
• Eleverne kan omsætte fortællinger til ideer og skabe deres eget fabeldyr.
• Eleverne får en erkendelse af, at historien kan føles nærværende og vedkommende ved at bruge deres forestillingsevne og deltage i sanselige og kropslige aktiviteter.

Antal: 28 elever

Varighed: 2 timer

Pris: 700 kr. 
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.