Fortællinger og fabeldyr

Forløbet er gratis for Københavnske folkeskoler. Læs mere her...

Kom på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med fabeldyr, søuhyrer, drager og mærkelige fugle fra den nordiske mytologi og andre samtidige kulturer. 

Med udgangspunkt i hele verden i vikingetiden vil vi gennem spændende fortællinger høre om, hvad søfolkene fortalte om deres rejser. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor eleverne gennem inspiration fra og fortolkning af fortællingerne, vikingeskibene og særlige ting fra søfolkenes rejser, skal bygge deres eget fabeldyr.  

Forløbet er en kombination mellem  lytte- og observationsøvelser samt aktive lege, undersøgelser og en afsluttende workshop. Undervisningen foregår i museets forskellige udstillinger og undervisningslokale. 

Målgruppe: 0-3 klasse 

Fag: Dansk, historie, billedkunst

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Dansk: Fortolkning
Historie: kronologi og sammenhæng
Billedkunst: Billedfremstilling, billedkommunikation

Kreative og musiske udtryksformer (børnehaveklasse)
Krop og bevægelse (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Eleverne kan gengive sagn og myter, der har sin oprindelse i Mellemøsten og Norden
• Eleverne kan omsætte fortællinger til ideer og skabe deres eget fabeldyr
• Eleverne får en erkendelse af, at historien kan føles nærværende og vedkommende ved at bruge deres forestillingsevne og deltage i sanselige og kropslige aktiviteter

Antal: 28 elever

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.