Fortællinger og fabeldyr

Lad eleverne gå på opdagelse i fortællinger om sømænd, farefulde sejladser og mærkelige væsener.

Eleverne kommer på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne gennem fortællinger vil stifte bekendtskab med fabeldyr og mærkelige væsener fra den nordiske mytologi og 'Tusind og en nat'.

Forløbet er en kombination mellem lytte- og observationsøvelser samt aktive lege og en afsluttende workshop.

I workshoppen skal eleverne, gennem inspiration fra og fortolkning af fortællingerne, skabe deres eget fabeldyr. Undervisningen foregår i museets forskellige udstillinger og undervisningslokale.

Målgruppe: 0.-3. klasse 

Fag: dansk, historie, billedkunst

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Dansk: fortolkning
Historie: kronologi og sammenhæng
Billedkunst: billedfremstilling, billedkommunikation

Kreative og musiske udtryksformer (børnehaveklasse)
Krop og bevægelse (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Eleverne kan gengive sagn og myter, der har sin oprindelse i Mellemøsten og Norden.
• Eleverne kan omsætte fortællinger til ideer og skabe deres eget fabeldyr.
• Eleverne får en erkendelse af, at historien kan føles nærværende og vedkommende ved at bruge deres forestillingsevne og deltage i sanselige og kropslige aktiviteter.

Antal: 28 elever

Sted: Både indendørs og udendørs året rundt.
Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr.  

Send forespørgselKlik her for at udfylde vores formular

» Tilbydes gratis til folkeskoler i Roskilde. Læs om aftalen her.

» Tilbydes gratis til folkeskoler i København. Læs om aftalen her.