Fortællinger og fabeldyr

Forløbet er gratis for Københavnske folkeskoler. Læs mere her...

Kom på en rejse tilbage til verden i vikingetiden, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med fabeldyr, søuhyrer, drager og mærkelige fugle fra den nordiske mytologi og andre samtidige kulturer. 

Med udgangspunkt i hele verden i vikingetiden vil vi gennem spændende fortællinger høre om, hvad søfolkene fortalte om deres rejser. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor eleverne gennem inspiration fra og fortolkning af fortællingerne, vikingeskibene og særlige ting fra søfolkenes rejser, skal bygge deres eget fabeldyr.  

Forløbet er en kombination mellem  lytte- og observationsøvelser samt aktive lege, undersøgelser og en afsluttende workshop. Undervisningen foregår i museets forskellige udstillinger og undervisningslokale. 

Målgruppe: 0-3 klasse 

Fag: Dansk, historie, billedkunst

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Dansk: Fortolkning
Historie: kronologi og sammenhæng
Billedkunst: Billedfremstilling, billedkommunikation

Kreative og musiske udtryksformer (børnehaveklasse)
Krop og bevægelse (børnehaveklasse)

Læringsmål:
• Med udgangspunkt i verden i vikingetiden får eleverne gennem fortællinger kendskab til forskellige folkeslag og deres forestillingsverden herunder vikingernes. 
• Eleverne kan anvende kreative udtryksformer til at få indsigt i historien.
• Eleverne træner deres grov- og finmotoriske færdigheder gennem leg og værkstedsarbejde og får en fornemmelse af at historien kan være kropslig og kreativ.

Antal: 28 elever

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.