COVID-19: Forløbet gennemføres som vanligt med få ændringer i aktiviteterne undervejs.
» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Historisk håndværk og design

Periode: 1. maj – 1. oktober

Tilbydes gratis til folkeskoler i København. Læs om aftalen her.
Tilbydes gratis til folkeskoler i Roskilde. Læs om aftalen her.

Prøv kræfter med to forskellige håndværksdiscipliner, som de kunne have været praktiseret i vikingetiden.

I forløbet skal eleverne udforske forskellige håndværksmæssige teknikker relateret til bådebyggernes og reblæggernes verden. Der bliver fokuseret på materiale(valg) og funktion i forhold til de elementer på et vikingeskib, eleverne producerer i løbet af undervisningen.
 

Eleverne fordeles mellem to værksteder:

snelleværkstedet skal eleverne i friskfældet egetræ fremstille en snelle. En snelle er en lille støttepind, der understøtter skibets tofter, hvor man sidder og ror. Snellen er samtidig den mindste kløvede del på vikingeskibet.

rebslagerværkstedet skal eleverne selv fremstille et håndlagt tov af lindebast gennem gamle teknikker for rebslagning.

Rekonstruktionerne af skibene i havnen inddrages i begge værksteder. Således bliver det enkelte håndværk og elevernes produktioner koblet op på skibet som helhed, og hvad der får skibet til at sejle så optimalt som muligt. Eleverne kan tage deres produkter med hjem.

Eleverne skal selv medbringe blyanter og viskelæder.

Forløbet kan kombineres med forløbene De fem vikingeskibeVikingernes skibe eller sejlads på fjorden. 

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: håndværk og design og historie

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Håndværk og design: håndværk – forarbejdning, håndværk - materialer
Historie: kildearbejde, historiebrug

Læringsmål:
• Eleverne har viden om materialer som træ og lindebast og hvordan de i bearbejdet form udgør centrale dele af vikingeskibene.
• Eleverne kan navngive og anvende grundlæggende teknikker i forarbejdning af lindebast og træ til konkrete dele på vikingeskibet.
• Eleverne kan håndtere grundlæggende håndværktøjer og redskaber som f.eks. en økse.
• Eleven har viden om museets eksperimentalarkæologiske arbejdsmetode til at få en større viden om og forståelse for vikingetiden.
• Eleverne kan på baggrund af museets måde at fortolke vikingeskibene på begynde at analysere arkæologiske kilder og anvende kildekritik. 

Antal: 27 elever
Bemærk: der kan max. være 12 elever i snelleværkstedet. De resterende skal deltage i tovværkstedet.

Varighed: 1 time og 45 minutter

Pris: 1000 kr.
v. 12 elever 600 kr. der vælges her mellem enten rebslager- eller snelleværkstedet.
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.