Kraka Fyr

Kraka Fyr er en rekonstruktion af Skuldelev 6, et fiske- og fragtfartøj fra vikingetiden, ca 103o.

Den originale båd

Bygget i fyr, med køl og stævne af eg. Delene i den indvendige konstruktion er fremstillet af fyr, rødel og birk. Det originale skib er bygget i Sognefjorden i Norge omkring år 1030. Det er mærkværdigvis på samme sted og på samme tid som det havgående handelsskib Skuldelev 1. Der er flere ligheder i konstruktionen af de to skibe, som viser slægtskabet. F.eks. har de begge det specielle, langsgående bundknæk i skibssiden under vandlinjen.

Skuldelev 6 var oprindeligt bygget som en forholdsvis lavbordet båd med 6 bordgange. Den har sandsynligvis været brugt til transport eller fragt af varer eller til fangst og fiskeri i beslægtede farvande. Den kunne ros fra ikke mindre end 14 årepositioner langs essingen.

Spantekonstruktionen er meget raffineret på denne båd. De tværgående biter ligger meget lavt og er udformede med stor bredde på midten og et kraftigt opadgående buespænd (det virker næsten som en mere nutidig bladfjeder). Dette, i kombination med kraftige spanter der går helt op til overkanten af det 6. bord, betyder at det ikke har været nødvendigt at anbringe faste tværbjælker højere oppe. Til gengæld må det have været nødvendigt at lægge løse tofter i fartøjet, for at kunne sidde ned og ro.

Rekonstruktionen

På et senere tidspunkt har man ombygget båden til fragtfartøj ved at afmontere årekeiperne, sætte et 7. bord ovenpå det 6. og afstive det med løse oplængere. Derved fik man større lastekapacitet og et mere rummeligt og mere sødygtigt skib af den type, man vist nok i vikingetiden har kaldt en "byrding" - en båd der bærer noget. Rekonstruktionen Kraka Fyr fremtræder indtil videre i Skuldelev-6's oprindelige skikkelse som brugsbåd med årekjeiper. Men det er muligt, at den som forsøg engang i fremtiden vil blive bygget om til byrding som forgængeren.

Ved Kraka Fyrs tilrigning er der anvendt oprindelige og autentiske materialer såsom lindebasttov til den stående rig, der holder masten, samt hestehårstovværk til skøder og braser. Derved opnås en mulighed for forsøg, der viser hvorledes og i hvor høj grad disse materialer slides af lang tids brug. En anden langtidsforsøgsrække, som kopien deltager aktivt i, er forsøg med forskellige typer sideror. Der blev ikke fundet sideror sammen med Skuldelevskibene. Derfor må man forsøge sig frem for at finde de ideelle rortyper til de forskellige skibe.

Information om Kraka Fyr

Værft: Vikingeskibsmuseet
Bådebygger: Birger Andersen, Tom Nicolajsen, Thomas Finderup, Ture M. Møller, Søren Nielsen, Pernille Voss, Kristian Østergård, Rasmus Budde
Ejer: Vikingeskibsmuseet
Byggeår: 1998


Længde: 11.20 meter (37 fod)
Bredde: 2.40 meter (8 fod)
Dybde/dybgang: 0.45 meter (1 fod)
Vægt: 1.00 tons
Sejlareal: 25 m2
Deplacement: 2,5 tons
Årer: Som fiskerbåd 14, men som fragtbåd kun 4.
Besætning: Op til 15 mand som fiskerbåd og 5-6 mand som fragtbåd
Topfart for sejl: ca. 10 knob.
Gennemsnitsfart for sejl: 5 knob
Topfart for 14 årer: 5 knob. For 4 årer: 2,5 knob.
Gennemsnitsfart: 3 knob