Vikingelege: bevægelse og taktik

Du kan bruge undervisningsforløbet på egen hånd sammen med din klasse eller gruppe. Eleverne skal være fysisk aktive og forløbet er ideelt at booke i forbindelse med et af museets andre tilbud.

Forløbet består af seks lege, vi kender fra vikingetiden og den tidlige middelalder. Andre af legene er inspireret af det skriftlige kildemateriale og de arkæologiske fund, vi i dag har kendskab til fra perioden.

Forløbet har til hensigt at give eleverne et indblik i leges funktioner i vikingetiden og den tidlige middelalder. I legene sættes der fokus på elevernes evne til at samarbejde og bruge sammensatte bevægelser i aktiviteterne. Særligt elevernes motoriske færdigheder og brug af styrke er central for de udvalgte lege. Nedenfor finder du en guide til de seks vikingelege samt en lærevejledning. Ønsker du at printe lærevejledningen eller dystene, findes printversioner i højrekollonnen. 

» Læs om de forskellige discipliner i kan dyste i her (pdf)... 

» Læs lærervejledning, hvor du finder historisk baggrundsmateriale og spilleregler for legene (pdf)... 

Målgruppe: 1-10 klasse.

Fag: historie og idræt

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Historie: kronologi og sammenhænge
Idræt: Alsidig idrætsudøvelse & Idrætskultur og relationer

Antal: max. 32 elever

Varighed: Ca. 120 minutter

Pris: 150 DKK

Praktisk:
Når I ankommer til Vikingeskibsmuseet skal I henvende jer til billetpersonalet på Museumsøen eller i Vikingeskibshallen. De vil angive hvor på museets område, I kan finde kasserne med legene og bruge dem.

Husk at pakke legene ned, når I er færdige og sætte hængelås på kassen.

Bemærk! I kassen finder I også håndsprit. I bedes spritte hænderne af før og efter I bruger legene. 
» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet... 

» Du kan kombinere forløbet med forløb til udeskoler...