Essays – hvis du vil vide mere

Er du særligt interesseret i de marinarkæologiske undersøgelser af skibsvragene Swarte Arent, Delmenhorst og Lindormen, i konflikten mellem Danmark og Sverige, der strækker sig over flere hundrede år eller måske strategien i at føre krig til søs? 

Museet har bedt en række eksperter fra ind- og udland bidrage med essays, der uddyber de store geopolitiske perspektiver i Europa, zoomer helt ind på detaljer i skibsbygning og krigsførelse i 1600-tallet og bringer historien op i nutiden med et blik på, hvad skibsvragene kan fortælle os i dag.

Deres essays vil blive tilføjet løbende gennem hele udstillingsperioden fra 29. april 2021 – 1. marts 2022.

Essays

Fight, fire and disaster – the loss of the warship Lindormen in 1644 and its recent rediscovery

Senior researcher, Dr. Martin Segschneider, Head of Coastal and Maritime Archaeology at Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research, Wilhelmshaven

For centuries, Fehmarn Belt has been an important strait and waterway. Several sea battles took place here in the 17th and 18th centuries, not least on the 13th October 1644, when a Danish command of 17 ships clashed with a fleet of 37 Swedish and Dutch ships.

The historical background for this confrontation was the Torstenson Feud (1643-1645), a struggle for economic and political supremacy in the Western Baltic Sea. The Torstenson Feud is best understood as part of the European Thirty Years’ War (1618-1648).  

During the fierce engagement, many Danish ships were conquered. Other Danish ships were attacked by fire ships, and thereby ignited and subsequently lost. One of these lost ships was Lindormen, a three-master built in 1626, in Itzehoe. With a length of 38.2 m and a width of 8.8 m, the man-o`-war carried 38 guns and had 200 to 300 men aboard.

Any knowledge of the position, where Lindormen sank, vanished through the centuries. However, in 2006/2007, underwater surveying within an obstacle zone approximately three kilometres north of Puttgarden produced the first hint that this could be an important historic wreck site.

» Would you like to learn more about about the excavation of Lindormen - read the full essay.

Essay bliver slået op i løbet af udstillingsperioden.

Essay bliver slået op i løbet af udstillingsperioden.