Dæksbjælkerne passes til

Skottet mod forlukafet fremstilles af eg.

Dørken laves af lærk

Selv om denne kvase ikke får en dam med frisk vand til levende fisk og ål, som de gamle kvaser havde, bliver båden bygget så det ser ud som på de game kvaser. Nu bruges pladsen bare til ekstra stuveplads. Her er der gjort plads til damtragten.

Dækslaget er færdigt, og dørken og damtragten er på plads. Der er lagt pap ud, så bådebyggerne ikke sviner den nye dørk til.

Nu hvor der ikke skal være plads til fisk og ål i dammen, bliver der plads til ovn og komfur. Alt sammen så man ikke kan se forskel på denne båd og en original drvkvase - hvis ikke man er meget tæt på.

Mastefoden går gennem dækket. Masten står i mastefoden, som er indrettet, så masten let kan lægges og rejses.

Forlukafet er indrettet med to køjer og gode stuverum til sejl og andet grej.

Al aptering er lavet i lærketræ

Helt ud imod stævnen er der også plads til at stuve grej. Her går beddingen, hvor klyverbommen hængsles fast, og fortøjninger fastgøres ned gennem dækket for at få godt fat i tømmeret.

Roret og sværdet (på billedet) bliver samlet med bolte, der bores helt eller delvist gennem hele stykket. Her bliver der boret, for inden boltene slås i.

Roret er færdigt og sidder i sine nye jernbeslag. De skal varmgalvaniseres, for de sættes fast.

Rorpinden skal ikke bare se godt ud, den skal også passe i formen, så den ikke støder på, når roretdrejes helt ud i siden

Som afslutning på dækket er der et lille 'rækværk', det opstående kaldes det. Det skal dampes lige, som bordene blev det, for at kunne bøjes rundt og ind til stævnen. 

Dækket bliver fremstillet i næsten knastfrit, spejlskåret lærk. Det har ligget i værkstedet gennem længere tid for at tørre optimalt op. 

Dæksplankerne er lange nok til at ligge i fuld længde, så vi undgår samlinger på dækket.

Ude agter skal der gøres plads til styrehullet.

Karmen om styrehullet passes til, og hullet i dækket skæres.

Dækket tætnes med bomuld og linoliekit. Først rulles bomulden i...

hvorefter bomulden kalfatres akkurat passeligt - ikke for hårdt, så dæksplankerne slås fra hinanden, men hårdt nok til, at dækket bliver tæt. Til sidst kitter vi med linoliekit oven på bomulden.

Karmene ligger oven på dækket og bliver fastgjort nede fra.

Ruffet er lavet på forhånd. Rufsiderne er fremstillet i eg, og ruftaget i lærk som dækket.

Efter hullet til ruffet er passet til, monteres ruffet oven på dækket og fastgøres nede fra.

Dækket bliver også smurt med linolie - masser af linolie.

Stævnbeslag og klyverbombeslag er blevet varmgalvaniseret og monteret.

Mastefoden er færdig. Med klamper til klofald, pikfald, fokkefald, klyverfald og topsejlsfald.

Overfaldet på beddingen der holder enden af klyverbommen.

Drivkvasen har også en bom agter, en drivbom. Den blev brugt, når kvasen drev sidelæns med voddet ud Den bliver også brugt til at skøde mesansejlet med. Her er beslaget, der holder drivbommen fast.

Vi er tæt på at være færdig med drivkvasen.

Her er den nye drivkvase, rengjort og nyolieret.