Arkæologi på bunden af Københavns Havn

I mere en et år har Vikingeskibsmuseets marinarkæologer været i gang med omfattende marinarkæologiske undersøgelser af havbunden i Københavns Havn. Undersøgelserne gennemføres forud for etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm, for at sikre kulturarven på havbunden. 

2.144 positioner er undersøgt

Allerede tilbage i september 2021 indledte arkæologerne det store og omfattende arbejde med at lave prøvegravninger, der skal vise, om der er undersøiske stenalderbopladser, skibsfund eller anden kulturarv, der vil blive påvirket af anlægsarbejdet og den kommende halvø.

I november 2022 afsluttede arkæologerne forundersøgelserne, der blandt andet er belevet gennemført ved, at arkæologerne har undersøgt ikke mindre end 2.144 positioner i det område, der udgør kanten af den kommende halvø. 

Resultaterne fra forundersøgelserne skal nu viderebehandles, og der skal gennemføres en række opfølgende undersøgelser på de positioner, hvor arkæologerne er støt på arkæologiske genstande.

Hidtil ukendte skibsvrag fra Svælget i Øresund

I vinteren 2021-2022 udførte marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet besigtigelse og senere forundersøgelse af to skibsvrag i det sejlløb ud fanlægsområdet for den planlagte Lynetteholm.

I løbet af 4 måneder i foråret og sommeren 2023 skal Vikingeskibsmuseet gennemføre en kompleks, arkæologisk bedrift. Museets marinarkæologer skal udgrave og bjærge to hidtil ukendte skibsvrag fra sejlløbet ’Svælget’ i Øresund.

De to nyfundne skibe, et lastskib fra omkring år 1800 og et handelsskib fra middelalderen, skal hæves del for del og senere skal undersøges og 3D-opmåles på Vikingeskibsmuseet.

» Vi opdaterer løbende med blogs, film og fotos fra marinarkæologernes arbejde. Truk her for at komme til nyhedssiden ...

Fakta om udgravningerne i Øresund

  • Vikingeskibsmuseets marinarkæologer udgraver de to skibsvrag på ca. 4 måneder i forår/sommer 2023
  • Skibene skal hæves. Det gør arkæologerne ved at skille de enkelte skibsdele nede på bunden og derefter bjærge dem del for del
  • Skibsdelene transporteres til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor de efter sommer skal undersøges, dokumenteres og scannes
  • Museets gæster vil kunne følge arbejdet med skibsdelene på museumsøen efter sommer

Baggrund for udgravningerne i Øresund:

  • Skibsvragene blev fundet af Vikingeskibsmuseets marinarkæologer ved forundersøgelserne af havbunden inden en kommende omlægning og uddybning af sejlrenden 'Svælget' ud for Amagers kyst.
  • Udgravningerne sker på for anledning af, at By og Havn fortager anlægsarbejder i Københavns Havn i forud for etableringen af den kunstige ø Lynetteholm og andre aflede anlægsarbejder i området.
  • Vikingeskibsmuseet har ansvaret for arkæologien på havbunden øst for Storebælt, og har dermed ansvaret for, at der ikke går kulturskatte tabt i forbindelse med anlægsarbejder til søs.
  • Vikingeskibsmuseet og By og Havn samarbejder om de praktiske løsninger omkring undersøgelserne - herunder havbundsanalyser og fartøjer.
  • Arbejdet udføres i henhold til Anlægsloven efter de regler, der er udstukket i Museumsloven.