Historisk baggrund for Slaget ved Femern

Den 13. oktober 1644
Søslaget ved Femern blev udkæmpet den 13. oktober 1644 i farvandet nord for Femern mellem en forenet svensk-hollandsk flåde og en underlegen dansk styrke. Den danske flåde led et tilintetgørende nederlag, idet kun tre af flådens 17 skibe undslap, hvormed den svenske flåde vandt ikke bare søslaget, men også søherredømmet i Østersøen under resten af Torstenssonfejden.

"Kong Kristjan stod ved højen mast ..."
lyder det i første strofe af den danske kongesang, der beskriver kong Christian 4.'s mod under søslaget på Kolberger Heide, et farvandsafsnit mellem Femern og Kielerfjorden den 1. juli 1644. Christian den 4. befandt sig på sit flagskib Trefoldigheden. Kongen blev ramt af sprængstykker under kampen og faldt blødende om. Han rejste sig dog straks og opfordrede til fortsat kamp, men havde mistet synet på sit højre øje. Slaget på Kolberger Heide endte med dansk fordel, men uden store svenske tab.

Afgørelsen faldt til søs
I oktober 1644 trængte hollænderne så ind i Østersøen, og da den forenede hollandsk-svenske flåde udslettede den danske eskadre ved Femern, var vejen banet for et svensk angreb på Øerne.  Få måneder senere gik Sverige og Danmark til forhandlingsbordet. Ved Freden i Brömsebro i august 1645, afstod Danmark-Norge Halland i 30 år og mistede øerne Gotland og Øsel samt de norske landsdele Jämtland og Härjedalen.

Torstenssonfejden
Er navnet på en dansk-svensk krig, der blev udkæmpet i årene 1643-45. Fejden er opkaldt efter den svenske feltherre Lennart Torstensson, der i december 1643 anførte en svensk hær i et angreb på den jyske halvø, og i løbet af få uger besatte hele Jylland. Krigen kan ses som en del af Trediveårskrigen (1618-1648), hvor den danske mæglingspolitik gik på tværs af svenske interesser. Christian 4. havde desuden skabt et spændt forhold til Holland ved i slutningen af 1630'erne at tredoble Sundtolden.

Svenskekrigene
Er en fællesbetegnelse for de dansk-svenske krige i 1500-1700-tallet. Svenskekrigene omfatter:
- Den Nordiske Syvårskrig 1563-70
- Kalmarkrigen 1611-13
- Torstenssonfejden 1643-45
- Karl Gustav-krigene 1657-58 og 1658-60
- Den Skånske Krig 1675-79
- samt de dansk-svenske krigshandlinger 1700 og 1709-20 under Store Nordiske Krig.