Vikingeskibe over land

På grund af den lave køl kunne krigsskibene sejles helt op på stranden, og en talstærk besætning kunne trække deres skib over land, så rejsetid og sejlruter blev forkortet.

Nogle danske stednavne indeholder ordet ’drag’, der betyder at trække. Stednavnene forekommer ofte på smalle, lavtliggende landområder mellem to vandveje. Navnene er opstået på steder, hvor vikingerne har slæbt deres skibe over land.
Slæbestederne kan også spores i udenlandske kilder. Nestorkrøniken, nedskrevet i Kiev-området omkring år 1100 og den byzantinske Kejser Konstantin Porphyrogenitus’ værk De Administrando Imperio fra år 950, nævner vikingernes vej fra Østersøen til Sortehavet og Det Byzantiske Rige. Rejserne foregik via den russiske flod Dnjepr, og kilderne beskriver, hvordan vikingerne trak skibene over land ved flodens værste strømfald.

I 1996 trækkes det lille krigsskib Helge Ask over land ved Helgenæs, hvor Ebeltoft Vig og Begtrup Vig er adskilt af en 300 meter bred landtange. Besætningen sejler skibet op på stranden, fjerner ballasten, lægger masten og stikker granrafter igennem årehullerne, på tværs af skibet. En bane af aflange, rundede træklodser, smurt med fedt og olie, lægges i græsset, så det er lettere at trække skibet. Besætningen trækker først skibet alene, dernæst spændes heste for. Trækket af det to tons tunge skib tager 15-16 minutter med 27 mand. Det varer 12 minutter med fire islandske heste og 18 mand. Manøvren foregik uden tvivl hurtigere i vikingetiden, hvor der fandtes faste slæbesteder med velsmurte trækbaner og veltrænet mandskab.
Besætningen havde få dage forinden brugt ni timer på at sejle og ro Helge Ask fra Ebeltoft Vig rundt om Helgenæs til Begtrup Vig. Med trækket over land ville turen kun have varet 3 ½ time.
Trækket er et eksempel på, hvordan vi kan afprøve og måske bekræfte de skriftlige kilder ud fra praktiske forsøg.