Hvordan finder man undersøiske bopladser og skibsvrag?

Inden for marinarkæologien anvender man forskellige metoder til at finde vrag og stenalderbopladser. Der er forskel på, hvilken slags genstande man finder på havbunden. Derfor findes der også forskellige metoder til at lokalisere de forskellige typer genstande.

Hvis en genstand ligger frit på havbunden - eller dele af den stikker op - kan den registres med en metode, der hedder side scan sonar. Det er et ekkolod, der kan se til siderne i en 'vifte-form' ud fra det fartøj, der kortlægger havbunden.  

En anden metode til at kortlægge den nuværende havbund er der, der kaldes 'multibeam' eller flerstråleekkolod. Her sendes lydbølger ud i mange retninger på samme tid, og det er derfor muligt at kortlægge havbunden i stor detaljeringsgrad.

Hvordan finder man genstande under aflejringer?

Vrag og bopladser under vandet, er som regel dækket af aflejringer, som for eksempel sand. For at finde denne typer fortidsminder, bruger man et såkaldt 'magnetometer' eller et særligt ekkolod, som se igennem det materiale, som genstaden er begravet under. Disse to metoder kan også identificere geologiske lag i havbunden.

Luftfoto som hjælp

Det er ikke kun avanceret teknologi, som kan bruges til at finde fortidsminder. På lavt vand kan skibsvrag og faste konstruktioner ses ved hjælp af luftfoto. Her se arkæologerne på de offentligt tilgængelige luftfotos af det område, der skal undersøges. Hvis dette ikke er nok, kan de få optaget flere fotos fra fly eller droner, der mere præcist dækker området. 

Samarbejde med lokalkendte folk, dykkere og andre brugere af havet er også meget vigtigt, fordi de ofte har stor viden om vrag eller stenalderbopladser.

Læs mere om de forskellige metoder her:

Side scan sonar
Side-scan sonaren består af en transducer (en komponent der omdanner en energiform til en anden), den er enten monteret på bådens bund eller slæbes efter et fartøj.
Når de udsendte lyde rammer havbunden eller en genstand i vandet, bliver lyden kastet tilbage.
Den tid lyden er om at tilbagelægge afstanden viser, hvor genstanden ligger, og styrken af det tilbagekastede signal siger noget om materialets hårdhed.
Resultatet ses på en skærm, og ud fra resultatet er det muligt at identificere vrag, fiskestimer og forskellige havbundstyper.

Magnetometer
Magnetometer måler det akutelle magnetfelt på havbunden. Hvis det passeret store jerngenstande, så ændres magnetfeltet i forhold til det område som genstanden ligger i. 
Magnetometeret registrerer ændringerne, der vises på en skærm eller en skriver i skibet. Magnetometeret slæbes altid efter skibet for at undgå elektromagnetisk påvirkning.

Penetrerende ekkolod
Det penetrerende ekkolod udsender lydbølger ned mod havbunden. Forskellige systemer arbejder i forskellige frekvensområder, alt efter om målet er høj opløsning eller dyb penetration.
Signalerne sendes tilbage mod havoverfladen, når de støder på forskellige lag.
De tilbagesendte signaler optages af en modtager, der registrerer den tid, signalerne har været om at nå fra havoverfladen ned til det givne lag og tilbage igen.
Resultatet vises på en computerskærm.