Rapporter

Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser og udvalgte eksperimentalarkæologiske projekter udgives som rapporter, der vederlagsfrit kan downloades fra museets hjemmeside     

I de marinarkæologiske undersøgelsesrapporter beskrives forundersøgelser og udgravninger i forbindelse anlægsarbejder indenfor Vikingeskibsmuseets ansvarsområde: det danske søterritorie øst for Storebælt.      

I de eksperimentalarkæologiske arbejdsrapporter beskrives dele af Vikingeskibsmuseets eksperimentalarkæologiske forskning.