Søndag den 10. juni. Hvad er der mon i skibskisten...?

De seneste dage har marinarkæologerne forsøgt at tømme skibskisten, der blev fundet i løbet af undersøgelsens første uge. Kisten er meget interessant, fordi den kan indeholde det endelige bevis på, hvilket skib der er tale om.

Arkæologerne fortæller: "I dag (fredag) begyndte vi at tømme kisten. Det foregår med stor forsigtighed og kommer til at strække sig over et par dage. Vi har nu fjernet det sandlag som lå øverst i kisten og har fundet to sider af en lille æske eller lignende. Midt i «æsken» stikker en lille stump læder frem – formodentlig en rem".

Tømningen og bjærgningen er blevet forsinket af stærk strøm, der gør det svært at holde sugeudstyret og dykkerne fast på fundstedet. De sidste ugers kraftig vind fra vest har presset store vandmængder ind i Østersøen. Nu, da vinden har lagt sig, er vandet på vej tilbage til Kattegat - og det kan mærkes i Femern bælt!
Siden fredag har marinarkæologerne gjort flere forsøg på at tømme og bjærge kisten, men alle er blevet afbrudt. Tålmodigheden er blevet sat på prøve, men her er tale om virkelig delikat arbejde. Hvis der er indhold i kisten, kan det være meget skrøbeligt. Derfor skal forholdene være rolige, så strømmen ikke ødelægger indholdet eller hvirvler så meget dynd op, at arkæologerne ikke kan se, hvad de arbejder med. 
Seneste statusmelding lyder: "Vi prøver igen i morgen!"