Femern Bælt 3. maj 2012: Projektleder på det danske skibsvrag, museumsinspektør og marinarkæolog Jørgen Dencker:

I forbindelse med planerne om en fast forbindelse over Femern Bælt har Vikingeskibsmuseet i Roskilde i samarbejde med kollegaer fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein siden 2008 gennemført marinarkæologiske forundersøgelser for Femern A/S, der står for byggeriet af den faste forbindelse.

To skibsvrag fra 1600-tallet
Ved forundersøgelserne af området, gennemført fra 2008, blev der bl.a. lokaliseret to trævrag, der synes at være fra 1600-tallet, hvoraf det ene måske er det danske orlogsskib ”Lindormen”, der gik ned i 1644 under et søslag med en talstærk svensk-hollandsk flåde, hvor den danske flåde led et svidende nederlag. Det andet vrag, som ligger i dansk farvand havde vi ikke kendskab til før forundersøgelsen, så indtil videre kan vi ikke sætte navn eller nationalitet på det.

Hvad skal undersøges?
De næste 8 uger skal de to vrag, der er beskyttet af den danske og tyske lovgivning, undersøges for at finde ud af, i hvor stort et område der ligger vragdele på havbunden, vragenes størrelse, alder, byggested, bevaringstilstand og meget mere. Alt sammen for at vurdere, hvor stor en sikkerhedszone omkring vragene skal være, så vragene ikke ødelægges af byggeriet, ankre og støtteben fra de kæmpestore fartøjer, der skal bruges ved byggeriet. Der er altså ikke tale om, at selve vragene tømmes eller bjærges.

Off-shore marinarkæologi
Da vragene ligger på ca. 24 meters vanddybde i et stærkt trafikeret område, hvor skibe passerer talstærkt i både øst-vest og nord-sydlig retning foregår dykningen som offshore dykning, der er underlagt store sikkerhedskrav. Dykningen sker derfor fra det store dykkeskib VINA fra JD Contractor A/S i Holstebro, og i alt er vi 15 off shore dykkere – 9 marinarkæologer og 6 dykkere fra JD Contractor A/S. 

Undersøgelsen er en af de største marinarkæologiske undersøgelser, der er foretaget i Norden i mange år, og de kommende uger står på hårde, lange arbejdsdage 7 dage om ugen, hvor vi får fravristet dybet de data, som vi har brug for, for at sikre vragene for fremtiden og finde ud af hvilken del af Danmarkshistorien vragene tilhører.

Jørgen Dencker
VINA, 24 meters dybde

> Læs mere om fundet her....

> Læs mere om den historiske baggrund her...

> Se holdet bag undersøgelsen her...