Bjærgningen af skibsdelene

Marinarkæologerne står over for en stor opgave, når det 800-år gamle skibstømmer skal løftes op fra havbunden. Skibstømmeret er nedbrudt af de mange år i vandet og træet er så blødt, at alle skibsdele skal afstives med plader, inde de kan løftes ud af vandet. 

Inden arkæologerne fjerne vraget fra havbunden er alle dele nøje opmålt med 3D-teknologi, så skibets placering på havbunden og alle skibsdelenes indbyrdes placering kan genskabes som digitale modeller, når udgravningen er veloverstået.