Det gådefulde spidsvåben

Arkæologerne har også bjærget mere end 60 flintpilespidser og et større fragment af det gådefulde ’store spidsvåben’, der er karakteristisk for Kongemosekulturen. Spidsvåbnet fra udgravningen er desværre knækket og måler 18 cm, men har været 35-40 cm langt i sin oprindelige form.

”Det er ikke genstand man ser ofte og de er meget sjældne på bopladser. Når det som her, er fundet i sammenhæng med daterede bopladslag bliver det ret unikt”, fortæller Morten Johansen.

For marinarkæologerne er det ikke alene de mange, sjældne fund, der begejstrer. De søger svar på sammenhængen mellem tidligere fund af bopladser i området, for at få en bedre forståelse af jægerstenalderens bosættelsesmønster.

”Den nye Storstrømsforbindelse følger direkte i stenaldermenneskernes spor. Netop på det her sted i Storstrømmen er, og har altid været, det oplagte sted at passere farvandet mellem Falster og Sjælland, et faktum, der forbinder os med fortidens folk”, slutter Morten Johansen.