Bådeværftets historie

I 1974 opbevarede Vikingeskibshallen sin mindre samling af traditionelle nordiske fartøjer ved Kattinge Værk ca. 6 km vest for Roskilde. Det var en stor lettelse, da museet med støtte fra Roskilde Kommune, Roskilde Amt og Egmont H. Petersens Fond kunne købe Roskilde Bådeværft i 1981. Hér var den ideelle ramme for samlingen, beliggenheden tæt ved Vikingeskibshallen, det gjorde det lettere at inddrage bådene i formidlings­arbejdet.  

Den nye placering af samlingen betød, at den blev brugt mere, og den øgede brug gav øget slid og flere skader, der skulle repareres. Samtidig voksede samlingen, og det stod efterhånden klart, at vedligeholdelsen af de mange fartøjer krævede en bådebygger. I 1985 lykkedes det at oprette en bådebyggerstilling, som blev besat af Freddy Kristiansen, der selv havde stået i lære på værftet sidst i 1940´erne. 

Historien om Roskilde bådeværft begynder med bademester Jens Peder Alfred Jensen, som i 1899 overtog sin fars hus på Strandgade - med det foranliggende strandareal. Han overtog samtidig faderens bestalling som badehusejer og bådudlejer, og snart begyndte han at bygge både under et lille halvtag på strandgrunden. I 1902 fik Jens Peder Alfred Jensen en søn, Knud. I begyndelsen af 1920'erne byggede Knud Jensen sit første lystfartøj i en tilbygning til halvtaget, og i 1938 købte han værftet af sin far, og drev det videre under navnet A. Jensen og søn. Frem til Knud Jensens død i 1961 blev der bygget en lang række fine lystbåde. I 1961 købtes værftet af Hilmer Jensen i Hillerød, der sammen med amerikaneren Spignese drev det under navnet H.A.Jensen & Co Boatbuilders Inc. A/S. I 1965 blev værftet købt af aktieselskabet Roskilde Bådeværft A/S bestående af Klaus Baes, Søren Thorsen og Frederik Hansen. Op gennem 1960'erne og -70'erne var det hovedsageligt aptering af glasfiberbåde, der fyldte ordrebogen. Men som følge af den almindelige stagnation indenfor branchen blev der længere og længere mellem ordrerne, og virksomheden ophørte. Halvtagsbygningen blev lejet ud til reparation af bådmotorer, indtil værftet i 1980 blev købt af importør Arne Nielsen og fabrikant Knud Reidl, der året efter solgte til Vikingeskibshallen. 

I 16 år blev bådeværftet på Strandgade en ramme om arbejdet med Vikingeskibsmuseets bådsamling og om spændende projekter - ikke mindst det store Roar Ege-projekt fra 1982-84 og restaureringen af åledrivkvasen Viktoria. 4 bådebyg­gere er uddannet hér. Hundredvis af bådelaugsmedlemmer har uforstyrret haft deres daglige gang i sommermånederne, og tusindvis af skolebørn har været en tur omkring værftet, før de gik ud ad den spinkle træbro, hoppede i bådene og stod til søs på fjorden.

I 1997 forlod Vikingeskibsmuseet bådeværftet på Strandgade. Bygningerne blev overdraget til Roskilde Sejlklub som opførte nye bygninger på arealet. En historie er dermed slut, og en ny begynder. Men tingene hænger sammen, og den nye historie kan føres tilbage til den mand, der indledte historien om bådeværftet: Badehusmester Jens Peder Alfred Jensen. Hans interesse for både begrænsede sig ikke til bygning, vedligeholdelse og udlejning: I 1905 var han medstifter af Roskilde Sejlklub - så måske er der en dybere mening i, at sejlklubben nu rykker ind på Jensens gamle grund.