Den klinkbyggede, åbne båd

I Norden er der en lang tradition for at sejle og ro i klinkbyggede både. Båden er i mere end 1000 år blevet brugt til fiskeri, vare- og persontransport, krig og lostjeneste. I de sidste 50 år er der sket et skift i brugen af den åbne båd. Båden, der før blev brugt til transport og fiskeri, er nu blevet til en fritidsbåd og bruges til kystfriluftsliv. I dag danner båden ramme for samvær, udfordring, læring, spænding, håndværksfordybelse, historie- kultur- og naturforståelse. Vikingeskibsmuseet har fået 1 millioner kroner fra Nordea-fonden til det 2-årige projekt 'Den klinkbyggede, åbne båd', der skal styrke miljøet omkring de traditionelle brugsbåde i Danmark, og bidrage til at skabe mere aktivitet langs de danske kyster.

Projektets mål

Projektets mål er at få flere mennesker ud på vandet, ved at gøre sejlads i åbne både tilgængelig for ikke-eksperter. Projektet henvender sig derfor blandt andet til grundskoler, højskoler, efterskoler, foreninger, universiteter, museer og virksomheder. Projektet skal inspirere og oplære deltagerne til at bruge de traditionelle både som udgangspunkt for mange forskellige former for friluftsliv, og give dem mulighed for at udforske kystens store kultur- og naturoplevelser.

”Med dette projekt får vi mulighed for at styrke klinkbådstraditionen i Danmark ved at skabe netværk og styrke kompetencer omkring brugen af de traditionelle både. Der er en stor glæde forbundet med at sejle den åbne båd. Den danner ramme om nye udfordringer, læring og spænding – og for dannelse og fællesskab”, fortæller projektejer og afdelingschef for Maritime Håndværk og Rekonstruktion på Vikingeskibsmuseet, bådebygger Søren Nielsen, ”Båden gør det samtidig muligt at rejse ind i kulturhistorien. Når man er på tur opstår spørgsmålene: Hvad har man brugt bådene til? Hvordan er de bygget? Hvordan sejler man dem? At bruge de gamle både handler dermed også om håndværksfordybelse, identitet og dybere historie- og kulturforståelse”.