Fredag den 4. maj. Spændende fund på skibsvraget

Genstande og skibsdele ligger frit tilgængelige på bunden.
Fundene omfatter pt. flere kanoner, et stavbygget trækar,en lertøjsflaske, skibs-konstruktionsdele og flere meter svært tovværk. Dykkerne er endnu ikke begyndt at afdække skibet og dagens fund ligger direkte synlige på vragoverfladen.