Har du gjort et fund?

Fortidsminder og genstande, der er over 100 år gamle skal anmeldes til dit lokale museum

Det skal du gøre

Går man en tur på stranden og får man øje på et skibsvrag eller andet fortidsminde, der er skyllet i land eller blotlagt af vejr og vind, skal man give det lokale museum besked om fundet.
Der er dog en grænse for, hvornår genstanden skal anmeldes.
Er et skib eller en skibsdel mere end 100 år gammel, regnet ud fra forlistidspunktet, så skal det nemlig anmeldes.

Hvis genstanden stammer fra vandet, altså et skibsvrag eller andre genstande som er fundet i vandet, skal det lokale marinarkæologiske museum have besked.
I Danmark har vi specialuddannede marinarkæologer, som tager sig af fund, der stammer fra vandet. De har den nødvendige viden om fortidsminder fra havet.

Oplysninger om fundet

For at marinarkæologerne kan undersøge et område for yderligere fund, er det vigtigt, at man som finder har helt styr på, hvor genstanden er fundet henne.
Det kan være ved at bruge GPS’en i sin mobiltelefon, eller man kan efterlade en bøje til markeringen af findestedet.
Det er også en stor hjælp, hvis man som finder beskriver fundet med sine ord, og tager fotos eller laver en tegning af fundet.

Forsigtig håndtering af genstande

Det er også vigtigt, at man ikke forsøger at tage de skrøbelige genstande op af vandet, uden at der er eksperter til stede. De genstande, som bliver fundet i vandet, især genstande af organiske materiale, som træ, skal holdes gennemvåde indtil en konservator kan overtage behandlingen af genstanden.

Måske er fundet kendt?

Nogle genstande er registret, men er ikke blevet taget op af vandet. Så derfor kan man støde på genstande, som allerede er blevet registret.

Man kan selv tjekke Kulturstyrelsens online database, om ens fund er registret før. 
Hvis der er sket ændringer i omgivelserne omkring et fund, vil museet gerne have informationerne om ændringer, så derfor er det altid en god idé at kontakte museet om et fund.

Tjek fortidsmindet på Fund og Fortidsminder.dk:

  • Vælg 'vis på kort'
  • Vælg 'ikke fredede fortidsminder' i afkrydsningsboksen
  • Zoom ind på det sted, du vil vide mere om

» Tryk her for at komme til Fund og Fortidsminder

Er du bidt af marinarkæologi og vil gerne lære mere? Dansk Sportsdykker Forbund afholder introduktionskurser i marinarkæologi for sportsdykkere.

» Tryk her for at komme til Dansk Sportsdykker Forbunds hjemmeside

Fakta om, hvad du skal gøre

Finder du et skibsvrag eller andet fortidsminde, som er ældre end 100 år (regnet fra forlistidspunktet), skal du anmelde fundet til det stedlige marinarkæologiske museum.

Du må ikke fjerne eller forandre noget
(Museumsloven § 28 a og § 29 g). 

Sørg for at få en god positionsangivelse.

Brug GPS’en i din mobiltelefon, benyt landkendinger eller efterlad en bøje til markering af findestedet.

Tag noter, så du kan huske detaljerne om fundet. Beskriv dit fund med egne ord.

Tag fotos og lav eventuelt en tegning eller skitse.

Forsøg ikke at bjærge skrøbelige genstande uden ekspertbistand.