Frederikssundjolle- en lokal fjordjolle.

Bådebygger Ture M Møller og lærling Simon Day Larsen bygger en 17,3 fods Frederikssundsjolle.

Bliver springet i båden forkert, ødelægges alle de smukke linier.

Det her, det ser lovende ud.

Emner til oplængerne ligger klar. De er, ligesom bundstokkene, fremstillet af krumvokset egetræ.

Simon skærer bundstokkene i smig med den lille båndsav. Den har ikke udsugning, så det støver fra det tørre egetræ.

Et kik mod agterenden. Spanterne er næsten færdige. Bunstokke mod kølen, på siden af dem ligger oplængerne, en i hver side. Herfra ses jollens fyldige form tydeligt. Det er derfor, at den kan bære over 25 kvm. sejl.

Ture streger op til at skære overkanten på oplængeren.

Spanterne er ved at være færdige. 

Essing, essingknæ og bjælkerne til ringdækket sidder nu på plads. 

Denne båd har ikke, som den originale båd, dam. Men damtragten sidder hvor den gjorde, nu bliver den bare brugt til kiste, til grej. 

Vægerne hvor den agterste tofte ligger an på, pullerter og bjælker agter, er færdige.

Simon passer en revle, til dørken, til foran.

Ture og Simon får hjælp fra bådebygger Morten Møller Nielsen, for at nå det sidste.

Dørken ligger færdig, der bliver god plads om bord. 

Jollen får ringdæk, dvs. lille dæk for og agter og ned langs essingen.

Her er de knæ der skal bære dækket langs siderne, ved at blive passet til.  

Dørken ligger på langs, ved det der før var damtragten og nu er en kiste til grej, og på tværs i resten af jollen.

Tofterne er i og ringdækket er færdigt. Dækket ligger oven på essingen og øverste bordkant. Fænderlisten ligger uden på dækket.

Ringdækket er ligesom dørken lavet i lærketræ.