1030 - Et skib bliver til 

Da Skuldelev 5 blev bygget omkring år 1030, er den periode vi nu kalder vikingetiden, på vej ind i sin sidste fase. Tiden med de store plyndringstogter, hvor hedenske søfarer fra Norden hærgede Nordvesteuropas kyster, har udviklet sig til noget meget mere komplekst. Med deres avancerede maritime teknologi, har skandinaverne for alvor indtaget deres plads på Europas politiske scene. Det, der startede med voldsomme plyndringstogter, er blevet til deciderede erobringer, organiserede bosættelser og krigsflåder, men også til handelsnetværk, emperier og kristne kongeriger.

Skibene har gjort det hele muligt

Vikingernes skibe er så tæt forbundet med vores forståelse af vikingetiden, at de er blevet et symbol for perioden. Og takket være de sidste mange års fokus på vikingerne i film og TV-serier er flere og flere blevet opmærksomme på, hvor essentielle vikingernes skibe var, for vikingernes handel, togter, bosættelser og plads i historiebøgerne. 

Et skib er ikke bare et skib

I løbet af vikingetiden udviklede man flere forskellige skibstyper, der tjente vidt forskellige formål.

Vikingerne havde brug for last skibe til handelstogter på åbent hav, så de udviklede store. 

Fiskeri og færden på fjorde, floder og i de indre farvande krævede et andet type fartøj, nemlig små, let håndterlige fiskerbåde.

Endelig, havde man brug for skibe, der var designet til hurtig og effektiv transport af kirgere. Vikingerne udviklede de berømte og berygtede krigsskibe - lange, smalle, hurtige skibe, udstyret med mange årer og et enkelt råsejl.

Et usædvanligt krigsskib

Skuldelev 5 er et krigsskib, og på mange måder minder det lange, smalle skib om andre krigsskibe fra perioden. Men skibets skrog indeholder ret usædvanlige detaljer, som alligevel får det til at skille sig ud fra de andre krigsskibe, vi kender fra vikingetiden.

Noget af det, der er usædvaneligt ved Skuldelev 5 er, at skibet er bygget med en blanding af nyt og genbrugt tømmer. Planker blev taget fra et andet skib og tilpasset, så de kunne genanvendes. Én af disse planker har en udskåret dekoration i Ringerike stil - den eneste udsmykning af den slags, vi har set på fund af danske vikingeskibe.

Skibets skrog indeholder også flere forskellige træsorter, end man typisk finder på danske skibe fra vikingetiden. Skibet er bygget primært af eg, men har også planker af fyrretræ og ask.

Endelig er kvaliteten af byggematerialet generelt set dårligere end det, der forventes af et kirgsskib fra 1000-tallet.

Skibet var sandsynligvis i brug i ca. 30 år, og der blev udført mange reparationer på det undervejs. Skibet endte ikke sine dage med at blive 'hugget og brændt' som så mange andre gamle træskibe. Det blev i stedet slæbt ud på Roskilde Fjord ud for landsbyen Skuldelev. Her blev det fyldt med sten og sænket som en del af en spærring af sejlrenden.

Der skulle gå flere århundrede, før skibet i 1962 igen ser dagens lys. Sammen med fire andre skibe fra den sene vikingetid – dem, vi i dag kalder for Skuldelevskibene – blev vores krigsskib udgravet, bjærget, dokumenteret, konserveret og rekonstrueret.

I dag er alle fem skibe udstillet i Vikingeskibshallen, og krigsskibet har fået et nyt 'arkæologisk' navn: Skuldelev 5. Naturvidenskabelige analyser har bestemt skibets alder, kortlagt hvilke træsorter indgår hvor i skibet samt fastslået, at det blev bygget i det område, vi i dag kender som Danmark.

Skuldelev 5 gemmer stadig på en del hemmeligheder

For hvorfor blev det bygget med en blanding af nyt og gammelt træ? Hvilke udfordringer har det valg skabt for vikingetidens bådebyggere? Hvad kan skibets konstruktion fortælle os om, hvordan – og hvor meget – skibet blev brugt i løbet af dets levetid? Og hvad siger det om anvendelsen af krigsskibe i den sidste halvdel af 1000-tallet?

For at undersøge disse spørgsmål skal museets bådeværft i gang med et eksperimentalarkæologisk projekt - en fuldskala rekonstruktion af Skuldelev 5. Arbejdet begyndte i sommeren 2022, og byggeriet forventes at strække sig over de næste fire år.

Du kan følge med i byggeprocessen på Vikingeskibsmuseets værftsplads hvert år fra maj til oktober samt online via museets sociale mediekanaler.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om skibsfundet Skuldelev 5, og over de kommende måneder bliver hjemmesiden udvidet med indhold om eksperimentalarkæologi, vikingetidens bådebygning og meget mere.